Wiadomości

Prezydent Andrzej Duda podpisał wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prezydent Andrzej Duda podpisał wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego – poinformował szef BBN Paweł Soloch.

Rząd podjął we wtorek decyzję o zwróceniu się do prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. – Kiedy wpłynie do mnie wniosek rządu, zwrócę się do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego – oświadczył wczoraj prezydent Andrzej Duda.

– Aby nasze służby mogły sprawnie realizować swoje zadania, wprowadziliśmy miesiąc temu stan wyjątkowy na pasie przygranicznym. Rząd podjął decyzję, że występuje o to, by przedłużyć stan wyjątkowy o kolejne 60 dni – kontynował prezydent. Zapowiedział przy tym, że kiedy wniosek w tej sprawie do niego wpłynie, zwróci się do Sejmu, aby wypowiedział się w tej kwestii i wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego.

Zgodnie z konstytucją, w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, prezydent na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni.

– Zgodnie z zapowiedzią prezydent podpisał dziś wniosek do Sejmu o zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Wniosek zostanie złożony na ręce pani marszałek Sejmu i najprawdopodobniej jutro zostanie przedstawiony parlamentarzystom oraz poddany pod głosowanie – poinformował szef BBN.

– Mamy do czynienia z utrzymującym się zagrożeniem dla obywateli i porządku publicznego na terenach przygranicznych. Dane z ostatnich dni pokazują, że musimy wręcz mówić o eskalacji presji migracyjnej na granicę. Nowym elementem są także niebezpieczne, prowokacyjne zachowania białoruskich służb względem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy – stwierdził Soloch.

– Nasze oceny niestety wskazują, że stoimy wobec długofalowego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa na całej granicy Unii Europejskiej z Białorusią, czyli także na obszarze Litwy oraz Łotwy. Wiąże się to z postępującym uzależnieniem białoruskich władz od Rosji. To nowa rzeczywistość, wobec której zarówno państwa graniczne, jak i wspólnota zmuszone będą do zbudowania odpowiedzi – podkreślił szef BBN.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!