Wiadomości

Narodowy Bank Polski podał, ile zarobiły banki

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W sierpniu zysk netto sektora bankowego wyniósł 9,04 mld zł – podał Narodowy Bank Polski.

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 9,04 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2021 r. i zwiększył się o 60% r/r – poinformował w środę NBP. Po lipcu br. zysk netto sektora wynosił 7,68 mld zł. Przychody odsetkowe w okresie ośmiu miesięcy br. wyniosły 32,02 mld zł (spadek o 19,8% r/r), zaś koszty odsetkowe – 2,57 mld zł (spadek o 67,4% r/r). Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 13,2% r/r do 14,27 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 0,9% r/r do 3,12 mld zł – przekazano w komunikacie.

Koszty administracyjne w styczniu-sierpniu br. zmniejszyły się o 1% r/r do 23,27 mld zł. Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 4,13 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2021 r. (spadek o 49,1% r/r) – podał bank centralny.

W środowym komunikacie wyjaśniono, że “prezentowane zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych”.

“Począwszy od danych za styczeń 2018 r. dane finansowe banków i oddziałów instytucji kredytowych zostały zaprezentowane w nowym układzie, wynikającym z modyfikacji pakietu sprawozdawczego FINREP jednostkowy (FINPL), w tym z wejścia w życie nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF9)” – poinformował NBP.

/dorzeczy.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!