Wiadomości

Premier: Domagamy się ekstradycji Stefana Michnika, jednego ze zbrodniarzy komunistycznych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Domagamy się ekstradycji Stefana Michnika, jednego ze zbrodniarzy komunistycznych – powiedział premier Morawiecki podczas Apelu Pamięci z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych pod warszawskim Grobem Nieznanego Żołnierza. – Podejmujemy działania, żeby pociągnąć do odpowiedzialności karnej ostatnich zbrodniarzy – mówił wcześniej w piątek, przed aresztem przy ul. Rakowieckiej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Premier Morawiecki zabrał głos podczas wieczornego Apelu Pamięci przy warszawskim Grobie Nieznanego Żołnierza. Minister Ziobro wziął udział w głównych uroczystościach przed dawnym aresztem śledczym Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37, gdzie teraz mieści się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

– Wywiązując się ze swojej powinności, oddając prawdę historii, podejmujemy też działania, by tych ostatnich zbrodniarzy pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Skoro mowa o prawdzie, to musimy też powiedzieć o ostatniej decyzji władz państwa Unii Europejskiej – Szwecji, która mimo obowiązujących konwencji narodowych, mimo oczywistych powinności, oczywistych faktów, zbrodniarza – Stefana Michnika, sędziego stalinowskiego, który ma na sumieniu niewinnych ludzi, skazanych polskich patriotów; otóż niestety państwo szwedzkie odmówiło wydania tego zbrodniarza pod sprawiedliwy sąd, mimo wiążących je konwencji – powiedział minister.

– Podejmiemy starania, aby tę sytuację zmienić, ale też naszym obowiązkiem jest o tym mówić. Bo nie możemy zapominać i nie możemy nie widzieć tego, że niektórzy po dziś dzień są chronieni i stają ponad międzynarodowymi konwencjami i zobowiązaniami – mówił.

– Budując mocne państwo, musimy oprzeć je na wartości – na zasadzie, że zło nazywa się z imienia i nazwiska, że zła się nie ukrywa, że pokazuje się prawdę i oddaje cześć bohaterom – podkreślił Zbigniew Ziobro. Zaznaczył, że „bohaterów nie brakuje” i wspomniał rotmistrza Witolda Pileckiego.

Zgodnie z informacjami pionu śledczego IPN, Stefan Michnik jest podejrzany o popełnienie w 1952 i 1953 r. w Warszawie 30 przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne, wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości.

W ocenie prokuratury IPN w Warszawie przestępstwa te polegały m.in. na wydaniu bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci wobec osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, m.in. wobec kuriera 2. Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała Władysława Andersa oraz jednego z żołnierzy ZWZ, Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Prokuratura IPN podkreśla, że zarzuty wobec Michnika w tych sprawach jeszcze nie były mu stawiane.

Michnik (ur. w 1929 r.) mieszka obecnie w Szwecji. W związku z tym, że co najmniej od 2008 roku unika kontaktów z przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości, z polską placówką dyplomatyczną i nie odbiera korespondencji kierowanej do niego w śledztwie, 14 sierpnia 2018 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Michnika na trzy miesiące od dnia zatrzymania. Następnie 24 sierpnia prokurator IPN zarządził poszukiwanie podejrzanego listem gończym, a 16 września wystąpiono z wnioskiem do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Wobec Michnika Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 26 października 2018 r. Europejski Nakaz Aresztowania. Wniosek o zgodę na wydanie Polsce Stefana Michnika wpłynął 10 stycznia do Sądu Rejonowego w Goeteborgu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podejrzanego. Z protokołu posiedzenia szwedzkiego sądu, które miało miejsce 4 lutego i odbyło się bez udziału stron postępowania, wynika, że według szwedzkiego prawa zarzucane Stefanowi Michnikowi przestępstwa uległy przedawnieniu.

W zeszłym tygodniu wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował, że szwedzka prokuratura nie skorzystała z możliwości odwołania od decyzji szwedzkiego sądu. Jak podkreślił, Polska nadal oczekuje, że Stefan Michnik zostanie wydany Polsce lub osądzony w Szwecji.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!