Wiadomości

Zapadł prawomocny wyrok wobec „króla mafii wnuczkowej”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Arkadiusz Ł., ps. Hoss, został skazany przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu na karę 6 lat pozbawienia wolności.

Wyrok jest prawomocny. Adwokat „króla mafii wnuczkowej” zapowiedział złożenie kasacji. To właśnie on opanował do perfekcji proceder, zwany tzw. metodą na wnuczka, który polegał na wyłudzaniu oszczędności od osób starszych. W latach 2013-2014, działając na terenie Polski, Niemiec i Szwajcarii, Arkadiusz Ł. wyłudził 2 miliony zł, a także biżuterię.

W przeważającej większości ofiarami przestępczego procederu były osoby w podeszłym wieku. Arkadiusz Ł. wyłudzał pieniądze, pozorując bliskie pokrewieństwo z wytypowanymi ofiarami. W lutym 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał Arkadiusza Ł. na karę 6,5 roku pozbawienia wolności. Ponadto, zobowiązał go do zapłaty na rzecz pokrzywdzonych 2 milionów złotych. Od wyroku odwołała się zarówno prokuratura, jak i obrona Arkadiusza Ł.

Prokurator wskazał na rażącą niewspółmierność wymierzonej kary i domagał się wymierzenia kary 13 lat pozbawienia wolności. Obrona wniosła o uniewinnienie swojego klienta, ewentualnie o uchylenie wyroku sądu I instancji i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. W środę, 5 kwietnia, Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok w II instancji. Arkadiusz Ł. został skazany na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności. Tym samym wymiar kary został obniżony o pół roku. Zgodnie z prawem, na poczet kary zostanie zaliczony okres tymczasowego aresztowania.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu uniewinnił Arkadiusza Ł. od popełnienia 6 z 9 zarzucanych mu czynów. Orzeczenie jest prawomocne. „Król mafii wnuczkowej” nie był obecny na ogłoszeniu wyroku, gdyż przebywa w szpitalu w areszcie. Adwokat Arkadiusza Ł. zapowiedział złożenie kasacji.

To kolejny prawomocny wyrok, który usłyszał Arkadiusz Ł. Wcześniej toczyło się przeciwko niemu postępowanie za oszustwa, które popełnił w latach 2012-2014 na terenie Niemiec, Szwajcarii i Luksemburga. Wartość przywłaszczonych pieniędzy i kosztowności została oszacowana na kilka milionów zł.

W trakcie oszukiwania pokrzywdzonych Arkadiusz Ł. podszywał się m.in. pod funkcjonariusza policji. W 2019 r. Arkadiusz Ł. został skazany w I instancji na karę 7 lat pozbawienia wolności. W 2020 r. wyrok został obniżony w II instancji do 6 lat pozbawienia wolności.

/wprost.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!