Wiadomości

Prawie co trzeci muzułmański uczeń gotowy jest walczyć i oddać życie za islam

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Opublikowane niedawno wyniki badań, przeprowadzonych przez kryminologa Christiana Pfeiffera, dały szokujący obraz młodych muzułmanów.

29,9 procent muzułmańskich uczniów w niemieckim landzie Dolna Saksonia wyobraża sobie w marzeniach, że walczą i ryzykują życiem dla islamu. Z kolei 27,4 procent z nich podziela zdanie, że „islamskie prawo szariatu, według którego na przykład cudzołóstwo lub homoseksualizm są surowo karane, jest znacznie lepsze niż prawo niemieckie”.

Prawie jedna piąta (18,6 procent) zgadza się ze zdaniem: „Obowiązkiem każdego muzułmanina jest walka z niewiernymi i szerzenie islamu na całym świecie”. Nieco mniej, bo 17,7 procent, uważa, że „wrogów islamu” należy zwalczać z całą surowością.

Christian Pfeiffer bada związek między imigracją a przemocą od 1998 roku. Opublikowanie wyników jego badań przeprowadzonych w roku 2015 wywołało w Niemczech niepokój, ponieważ kraj ten posiada dużą populację muzułmańską i w ciągu ostatnich dwóch lat przyjął ponad milion głównie muzułmańskich imigrantów.

Rzecznik ministerstwa kultury i edukacji landu stwierdził, że „zapobieganie jest w Dolnej Saksonii traktowane poważnie”.

– Walczymy z radykalizacją w szkole od najmłodszych lat – powiedział.

/welt.de, voiceofeurope.com/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!