Wiadomości

Prawie 400 tys. maturzystów przystępuje do zdawania egzaminu dojrzałości

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prawie 400 tysięcy osób rozpoczyna dzisiaj matury. Wśród nich 270 tysięcy tegorocznych abiturientów i 130 tysięcy osób, które nie zdały w latach poprzednich lub chcą poprawić wynik z poprzednich lat. Dziś uczniowie zmierzą się językiem polskim.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja; terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzaminy ustne potrwają od 7 do 25 maja; ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy na poziomie podstawowym (chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym). Muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić do maksymalnie jeszcze pięciu egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano – początek o godz. 9. i po południu – początek o godz. 14; po południu będą głównie egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów i z języków obcych na poziomie rozszerzonym.

Zgodnie z obowiązującą formułą egzaminu maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Będzie też musiał przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru, a maksymalnie do sześciu.

Według CKE z deklaracji maturzystów wynika, że tylko jeden przedmiot dodatkowy będzie zdawało 45,6 proc. tegorocznych absolwentów, dwa egzaminy – 31,1 proc., trzy – 19,2 proc., cztery – 3,6 proc., pięć – 0,4 proc., sześć – 0,1 proc.

Egzaminy z przedmiotów do wyboru zdaje się tylko na rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym.

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów liceów i techników przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski – zdawać chce go ponad 146,6 tys. maturzystów, czyli 53,8 proc. zdających. Na drugim miejscu znalazła się geografia – zdawać ją chce prawie 72,9 tys. abiturientów, czyli 26,7 proc.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!