Wiadomości

Powstają trzy kolejne brygady Wojsk Obrony Terytorialnej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Formowanie kolejnych brygad Wojsk Obrony Terytorialnej w województwach świętokrzyskim, łódzkim i pomorskim zapowiedział dziś rzecznik Dowództwa WOT ppłk Marek Pietrzak. Wyznaczono już dowódców nowych brygad, z których dwóch posiada bogate doświadczenie w wojskach specjalnych.

Jak podał rzecznik, na dowódców zostali wyznaczeni oficerowie z doświadczeniem dowódczym i sztabowym – dwóch wywodzi się z wojsk specjalnych, trzeci uczestniczył w formowaniu jednej z już funkcjonujących jednostek WOT.

Na dowódcę 7. Pomorskiej Brygady OT wyznaczono kmdr. Tomasza Laskowskiego, dotychczasowego zastępcę dowódcy Jednostki Wojskowej Formoza, absolwenta wydziału uzbrojenia i lotnictwa WAT, uczestnika misji zagranicznych, absolwenta kursu planowania operacyjnego Joint Special Operations University w USA oraz cyklu kursów zarządzania kryzysowego w NATO School w Oberammergau. W Formozie, przed objęciem stanowiska zastępcy dowódcy, był szefem logistyki i szefem sztabu.

Dowództwo pomorskiej brygady OT będzie się mieścić w Gdańsku, bataliony lekkiej piechoty zostaną rozwinięte w Malborku, Słupsku i Kościerzynie.

Dowódcą 9. Łódzkiej Brygady OT został płk Paweł Wiktorowicz, komandos, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, żołnierz jednostek specjalnych. Służył w 1. Pułku Specjalnym w Lublińcu, ukończył kursy w USA i w Niemczech, w tym kurs Zielonych Beretów dla komandosów w Fort Bragg. Przez cztery lata był wychowawcą klasy mundurowej. Instruktor sportów strzeleckich. Obecnie jest szefem Oddziału Szkolenia Specjalistycznego w Dowództwie WOT.

Dowództwo 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej będzie rozmieszczone w Łodzi, a bataliony lekkiej piechoty w Piotrkowie Trybunalskim, Łasku, Zgierzu i Skierniewicach (tymczasowo w Kutnie).

10. Świętokrzyską Brygadą OT będzie dowodził płk Artur Barański. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, szef sekcji operacyjnej w 17. Brygadzie Zmechanizowanej, szef sztabu 3. Podkarpackiej Brygady OT, bliski współpracownik dowódcy brygady płk. Arkadiusza Mikołajczyka, od początku uczestniczył w szkoleniu i powoływaniu do służby ponad 3 tys. żołnierzy podkarpackiej brygady, utworzonej w pierwszym etapie formowania WOT.

Dowództwo 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej znajdzie się w Kielcach, a wchodzące w jej skład bataliony w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pierwsze zadania nowo wyznaczonych oficerów to sformowanie dowództw brygad oraz pierwszych batalionów lekkiej piechoty, tak aby na przełomie 2018 i 2019 roku przystąpić do szkolenia ochotników.

WOT jako odrębny rodzaj sił zbrojnych zaczęły funkcjonować w początkiem ubiegłego roku. W pierwszym etapie sformowano Dowództwo WOT oraz trzy brygady na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Szkolenie w tych jednostkach przeszło dotychczas ok. 6,5 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.

W maju 2017 r. wyznaczono dowódców trzech kolejnych brygad – dwóch w woj. mazowieckim i jednej w woj. warmińsko-mazurskim; w tych województwach w najbliższym czasie ma ruszyć szkolenie ochotników. Wyznaczenie dowódców kolejnych trzech brygad, świętokrzyskiej, łódzkiej oraz pomorskiej to początek etapu formowania WOT w Polsce centralnej.

Obecnie do WOT należy blisko 8 tys. żołnierzy, w tym około 6,5 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.

Docelowo Wojska Obrony Terytorialnej mają liczyć 53 tys. żołnierzy w siedemnastu brygadach (po jednej w każdym województwie z wyjątkiem mazowieckiego, gdzie powołano dwie). W bieżącym roku ma zostać uruchomione Centrum Szkolenia WOT w Siedlcach.

/niezalezna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!