Kultura

POWOŁANIE RADY OPINIODAWCZO-DORADCZEJ DO SPRAW EDUKACJI O HOLOKAUŚCIE PRZY MEN

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Przywołany poniżej początkowy fragment tekstu pochodzi z rządowej strony internetowej:

www.gov.pl/web/edukacja/powolanie-rady-opiniodawczo-doradczej

Jak czytamy, tekst dotyczy wydarzenia ze stycznia 2018 r., lecz opublikowano go dopiero w październiku tegoż roku. Zachęcamy Czytelników do lektury nie tylko przywołanego fragmentu, lecz całego dokumentu i do samodzielnego wyciągnięcia z niej wniosków.

„Dostrzegając potrzebę bliższej współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze edukacji o Holokauście z przedstawicielami środowisk akademickich, muzealnych, organizacji pozarządowych minister edukacji już w 2017 r. podjęła decyzję o powołaniu członków Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście jako organu pomocniczego ministra. Dziś, 31 stycznia (2018 r.) odbyło się pierwsze jej spotkanie.
Do zadań Rady należeć będzie przedstawianie nowych propozycji działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, konsultowanie projektów opracowań i materiałów z tej dziedziny oraz współpraca merytoryczna w zakresie przedsięwzięć promujących polskie rozwiązania w dziedzinie edukacji o Holokauście w kulturze masowej w kraju i za granicą.
Pracami Rady będzie kierował 1.) Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich, Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. W skład Rady weszły osoby wyróżniające się szczególną wiedzą, aktywnością i doświadczeniem w działaniach na rzecz edukacji o Holokauście.

Członkowie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holkauście przy MEN:

2.) dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej;
3.) prof. Włodzimierz Suleja, dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej;
4.) dr Maciej Korkuć, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Kraków;
5.) prof. Grzegorz Berendt, zastępca dyrektora ds. naukowych w Muzeum II Wojny Światowej;
6.) dr Anna Stróż, dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej;
7.) prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;
8.) Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, kierujący pracami Międzynarodowego Centrum Edukacji o Holokauście;
9.) bp Rafał Markowski, przedstawiciel Episkopatu Polski, Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem;
10.) Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich;
11.) dr Piotr Trojański, kierownik Pracowni Historii i Kultury Mniejszości Etnicznych i Narodowych Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie;
12.) Anna Stupnicka-Bando, prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata;
13.) prof. Krzysztof Strzałka, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ;
14.) Marek Zając, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej;
15.) dr Paweł Poszytek, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
16.) Piotr Gajewski, dyrektor Departamentu Informacji i Promocji MEN;
17.) Sebastian Kęciek, sekretarz Rady, zastępca kierującego komórką organizacyjną MEN właściwą do spraw współpracy międzynarodowej, właściwy do spraw kontaktów polsko-żydowskich;
18.) senator prof. Jan Żaryn;
19.) dr Marta Dudzik-Rudkowska, tłumaczka, badaczka kultury hebrajskiej.

Powołanie nowego gremium wpisuje się w działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz edukacji o Holokauście na każdym poziomie kształcenia oraz rozwoju dobrych praktyk w tym obszarze, a także w zobowiązania Polski przyjęte na forach międzynarodowych.

Warto podkreślić, że Polska jest jednym z nielicznych państw na świecie, w których nauczanie o Holokauście ma charakter obowiązkowy – na wszystkich poziomach kształcenia.

(…)

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej”

/MD/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!