Felietony

Postulaty kresowe

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W minioną sobtę na konwencji Konfederacji w Lublinie środowiska kresowe Lubelszczyzny zjednoczone w Lubelską Inicjatywę Kresowo-Patriotyczną przedstawiły postulaty dotyczące polskiej polityki historycznej w związku z narastającym na Ukrainie kultem ludobójczych organizacji UPA-UON. Postulaty te odczytał i jednocześnie zadeklarował ich popieranie kandydat z okręgu 6 z list Konfederacji Pan Rafał Mekler. Zachęcamy do zapoznania się postulatami i ich udostępniania:

– Podjęcie wzmożonej pracy na rzecz pomocy naszym rodakom w powrocie do Ojczyzny z terenów byłego ZSRR (Vide: działania polskich konsulatów na Ukrainie w ramach pomocy dla Ukraińców w uzyskaniu dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy).

– Podjęcie względem Ukrainy współmiernych działań dyplomatycznych i politycznych w stosunku do zachowań politycznych tego państwa wobec Polski (Brak wsparcia finansowego w jakiejkolwiek postaci w sytuacji tolerowania przez władze w Kijowie na terenie przez siebie zarządzanym działalności organizacji kultywujących nazizm reprezentowany przez UON-UPA).

– Zakaz na terenie Polski kultywowania i propagowania ideologii UON – UPA.

– Zgłoszenie do obrad Sejmu wniosku o uchwałę Ustawy o zakazie ideologii i kultu banderyzmu na terenie Polski, penalizowanie negowania zbrodnie Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności kresowej. Potępienie zdradzieckiego wycofania się rządzących elit z nowelizacji Ustawy o IPN!

– Wyrażenie politycznego zaakceptowania Akcji „Wisła” jako akcji polityczno-wojskowej zatrzymującej dalszą terrorystyczną ludobójczą działalność na terenie powojennej Polski band UPA.

– Wyrażenie wsparcia dla powstania Muzeum Pamięci Kresów w Warszawie, gdzie istotnym filarem przyszłej stałej wystawy byłoby przedstawienie losu Polaków doświadczonych przez ludobójczą działalność UPA.

– Postawienie tamy nasilającej się ukraińskiej kolonizacji Polski, uniemożliwienie pobytu na terenie RP dla osób propagujących, zachwalających i wspierających ideologię nacjonalizmu ukraińskiego.
Wprowadzenie obowiązkowego nauczania w szkołach w Polsce prawdy o zbrodni Ludobójstwa dokonanego przez bandy OUN-UPA na cywilnej ludności Kresów.

– Upamiętnienie ludobójstwa na Polakach dopuszczonego się przez organizację UON-UPA poprzez ustawienie w miejscu godnym i reprezentatywnym pomnika autorstwa Pana Andrzeja Pityńskiego pt: Rzeż Wołyńska.

– Przywrócenie napisu na cześć bohaterskich obrońców Birczy na Pomniku Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!