Wiadomości

Porozumienie między Strażą Graniczną i Związkiem Strzeleckim „Strzelec”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński i Komendant Główny Związku Strzeleckiego „ Strzelec” bryg. Z.S. Sławomir Szczerkowski podpisali dzisiaj, tj. 29 sierpnia br. porozumienie w sprawie współdziałania Straży Granicznej i Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej.

W uroczystości udział wziął również Komendant Karpackiego OSG ppłk SG Stanisław Laciuga.

Porozumienie określa zasady i formy współdziałania obu stron, które będzie polegało między innymi na organizowaniu i koordynowaniu działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony granicy państwowej RP, rozwijaniu wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i społecznych oraz przygotowaniu ich do służby dla RP, a także  propagowaniu służby w SG i rozwijaniu współpracy szkoleniowej.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!