Świat Wiadomości

Ponad połowa Żydów zamieszkujących państwo Izrael chce przeprowadzenia “czystek etnicznych”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak możemy wyczytać na portalu nczas.pl ponad połowa Żydów z Izraela uważa, że Arabowie powinni zostać „wypędzeni lub przeniesieni” z Izraela. Badanie przeprowadzone przez Pew Research Centre pokazuje szokujące wyniki.

Aż 1 na 5 obywateli Izraela”zdecydowanie się zgadza” ze stwierdzeniem, które niejako oznacza, że w kraju musiałoby dojść do czystki etnicznej na szeroką skalę. Wśród ortodoksyjnych Żydów poparcie dla usunięcia Arabów z kraju wyniosło 54 procent.

Przeprowadzający badanie Pew Research Centre stwierdza, że poglądy Żydów na temat wypędzenia Arabów są najsilniej skorelowane z wyznawaną przez nich ideologią polityczną, a w dalszej kolejności ze stopniem wiary.
Im dalsze miejsce od lewicy (na osi poglądów – Red.) zajmuje dana osoba, tym bardziej prawdopodobne, że będzie sprzeciwiać się wypędzeniu Arabów – napisano w raporcie. Osoby popierające czystkę mają też zazwyczaj średnie lub niższe wykształcenie.

Reuven Rivlin, nazwał wyniki tego badania „wezwaniem do przebudzenia dla izraelskiego społeczeństwa”. „Problemem jest stosunek arabskich obywateli do Izraela” – dodał. Obecnie wielu mieszkających w Izraelu Arabów identyfikuje się jako Palestyńczycy.

Jednocześnie ani Arabowie, ani Żydzi, nie zdradzają zdecydowanego poparcia dla współistnienia obu państw. Szansę na pokojowe istnienie Izraela i Palestyny pozytywnie ocenia niecałe 50 procent Arabów, w przypadków Żydów wynik ten jest o 10 p.p. niższy.

Jest to zatem kolejny dobitny przykład pokazujący, że “równość i tolerancja” to wartości owszem wspaniałe ale tylko kiedy Izrael wytyka jego brak innym narodom. Żydzi zaś zapewne jako naród wybrany nie czują się w obowiązku do  przestrzegania ich względem swojego państwa.

Źródło: nczas.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!