Polska Wiadomości

Polskie wojsko zostało zmobilizowane do walki z koronawirusem

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak informuje portal dzienniknarodowy.pl Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podpisał decyzję, która umożliwi Wojsku Polskiemu udzielanie pomocy Policji. Pomoc dotyczy wsparcia w patrolach na przejściach granicznych oraz w kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny. Decyzja jest kolejnym elementem umożliwiającym wsparcie resortu obrony na rzecz administracji cywilnej w walce z rozprzestrzenieniem się koronowirusa. Decyzja nie oznacza, że wojsko zostanie użyte, by pilnować porządku w miastach.

Ponad 2100 żołnierzy wraz ze sprzętem jest zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Żołnierze między innymi wspierają służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w ochronie granic oraz pomagają osobom  w transporcie medykamentów do szpitali.

Pracę rozpoczęło także przygotowane przez Wojsko Polskie mobilne laboratorium rozpoznania biologicznego. Jest w stanie wykonać do 120 testów na koronawirusa dziennie. Testy wykonuje także Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii.

 

Wojska Obrony Terytorialnej, na polecenie ministra obrony narodowej, uruchomiły pod numerem telefonu 800 100 102 specjalną, całodobową i bezpłatną infolinię ze wsparciem psychologicznym dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem SARS-CoV-2. Specjalistyczna pomoc udzielana jest przez psychologów wojskowych WOT.

We wszystkich województwach działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które udzielają wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów, 10 dezynfekcyjnych zespołów zadaniowych, mobilne zespoły medyczne. Przygotowany przez wojsko kontenerowy szpital polowy we Wrocławiu umożliwia odbywanie kwarantanny. Siły zbrojne są gotowe wydzielić samoloty i śmigłowce do ewakuacji medycznej. W działania prewencyjne włączyły się WOT, które w portach lotniczych pomagają przy pomiarze temperatury oraz gromadzeniu i segregacji kart lokalizacyjnych pasażerów przylatujących do Polski. Żołnierze WOT pozostają też w kontakcie z kombatantami, gotowi udzielić im pomocy, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia osób starszych.

W działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa są gotowe włączyć się uczelnie wojskowe, podchorążowie w razie potrzeby wesprą administrację i samorządy.

Wojsko jest przygotowane na różne sytuacje związane z występowaniem koronawirusa na terenie Polski i wspiera cywilny system ochrony zdrowia.

Jak widać wytaczane są coraz cięższe działa…

Źródło: dzienniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!