Gospodarka Polska Wiadomości

Polski rząd ma zamiar znieść próg, od którego jest płacony ZUS

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczy, że z powodu zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do sektora finansów publicznych trafi 5,4 mld zł.

– W projektowanej regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego – czytamy w projekcie ustawy.

– Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia spowoduje wzrost wpływów składkowych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększą się również wpływy składkowe do Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz kwoty składek odprowadzanych do otwartych funduszy emerytalnych – dodają autorzy projektu.

Zwiększenie kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe spowoduje także – według autorów projektu – zmniejszenie wpływów na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego. Zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT) wpłynie bezpośrednio na spadek dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Według wyliczeń zmiany dotkną ok. 350 tys. osób.

Większe składki na ubezpieczenie emerytalne mają jednak spowodować wzrost składek zewidencjonowanych na kontach oraz na subkontach ubezpieczonych, a w konsekwencji stopniowy wzrost wydatków na emerytury wyliczane według nowych zasad.

Źródło: businessinsader.com.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!