Felietony

Polski cmentarz wojskowy w Loreto

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W środkowych Włoszech w pobliżu Ankony, miejsca krwawych walk w czasie II wojny światowej w jakich brali udział żołnierze polscy z II Korpusu, znajduje się miejscowość Loreto. To właśnie tam znaleźli miejsce wiecznego spoczynku żołnierze polscy biorący udział w działaniach na froncie II wojny światowej.

Na tym polski cmentarzu wojennym spoczęło 1112 żołnierzy polskich. Niedaleko cmentarza znajduję się Sanktuarium Santa Casa w Loreto gdzie w środku znajduje się Święty Domek z Nazaretu przeniesiony stamtąd przez rodzinę De Angelis w którym według legendy mieszkała Święta Rodzina. W centrum cmentarza znajduje się ołtarz a w nim kopia słynnego obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej.

Większość pochowanych żołnierzy to polegli w czasie bitwy o Ankonę, która rozegrała się na przełomie czerwca i lipca 1944 roku. W działaniach po stronie polskiej wzięły udział oddziały m.in. 3 Dywizji Strzelców Karpackich, 5 Kresowej Dywizji Piechoty, 2 Brygada Pancerna. Większości żołnierze tych jednostek wywodzili się z Polaków mieszkających przed wojną na terenach wschodnich województw II Rzeczpospolitej, którzy w wyniku zdradzieckiego ataku 17 września 1939 roku dostali się w ręce sowieckiego wroga.

Przykładem takiego bohatera był m.in. Szymon Czerniak. Urodził się 11 marca 1921 roku w miejscowości Zboiska w powiecie lwowskim. W czasie kampanii włoskiej walczył jako strzelec 5 batalionie strzelców wchodzący w skład 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Zginął 5 lipca 1944 roku. Został pochowany na cmentarzu w Loreto (miejsce grobu: 14-D-1).

Budowę cmentarza rozpoczęto w 1944 roku znaleźli w nim miejsce wiecznego spoczynku Ci żołnierze II Korpusu, którzy po krwawych walkach na linii Gustawa gdzie przełamali niemiecką obronę pod Monte Cassino kontynuowali swój marsz po półwyspie apenińskim walcząc między innymi w bitwach o Ankonę i Loreto, na linii Gotów i froncie adriatyckim. Wielu żołnierzy polskich angażowało się również w ratowanie Sanktuarium w Loreto. W latach 1959-1964 roku staraniem rządu włoskiego i polskiej emigracji dokonano przebudowy cmentarza.

/tekst: Krzysztof Żabierek, foto: Piotr Sawicki/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!