Polska Wiadomości Żydzi

Polska wdraża zalecenia konferencji wiedeńskiej. Mędrcy Syjonu w natarciu!

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się spotkanie szefa resortu Adama Bodnara z przedstawicielami społeczności żydowskiej. Tematem było zaostrzenie walki z tzw. “antysemityzmem” i mową nienawiści, w duchu konferencji wiedeńskiej z 2018 roku.

Polska wdraża zalecenia konferencji wiedeńskiej, przed czym przestrzegał dwa lata temu publicysta Radosław Patlewicz. Nowy Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, który posiada ukraińskie korzenie, działa wraz z Żydami i chce zaostrzenia kar za “antysemityzm”, czyniąc z niechęci do Żydów wyjątkowy rodzaj przestępstwa, za które należeć będą się większe kary.

Jak poinformowała służba prasowa ministerstwa 14 grudnia br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Adama Bodnara z przedstawicielami społeczności żydowskiej.

“Rozmawiano przede wszystkim o podjęciu systemowych działań, które pozwolą skuteczniej walczyć z przejawami mowy nienawiści i antysemityzmu. Wskazywano potrzebę budowania większej świadomości dotyczącej tej problematyki wśród pracowników sądów i prokuratury. W szczególności zwrócono uwagę na powszechną dziś praktykę nie przyznawania organizacjom reprezentującym środowiska żydowskie statusu strony poszkodowanej w postępowaniach dotyczących aktów antysemityzmu” – czytamy w oświadczeniu.

Uczestnicy spotkania omówili także koncepcję powołania międzyresortowej rady, która wypracuje całościowe rozwiązania dotyczące spraw walki z antysemityzmem. Jako kluczowy problem wskazano m.in. konieczność przyjęcia w prawie definicji antysemityzmu opracowanej przez IHRA – Międzynarodowy Sojusz na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance).

Według definicji IHRA: „Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej.”

Nowy termin jest bardzo pojemny. Przykładowo jeśli chodzi o ataki na żydowską własność, może okazać się, że za kradzież samochodu Żyda będą większe kary, niż za kradzież samochodu goja. Nie do końca jasne jest też co należy rozumieć przez ataki “antysemickie” na osoby, które nie są Żydami. Wszystko wskazuje, że interpretacja będzie zależeć od danej sytuacji oraz poglądów sędziego, czyli opierać się na żydowskiej etyce sytuacyjnej.

NASZ KOMENTARZ: Tu i teraz realizowane są postulaty podniesione przez Żydów w Raporcie “Koniec z antysemityzmem”. Był on plonem konferencji wiedeńskiej Europejskiego Kongresu Żydów z 2018 roku. W skrócie, dokument ten jest nowym żydowskim planem opanowania świata, likwidacji wszelkiej opozycji, w tym innych oprócz judaizmu, religii. Walka z “antysemityzmem” ma być kluczowym środkiem na tej drodze. Pierwszym krokiem jest oczywiście przyjęcie przez państwo nowych definicji “antysemityzmu” oraz “negowania holokaustu”.

Jak widzimy, to wszystko dzieje się na naszych oczach.

Raport z konferencji wiedeńskiej został omówiony w pracy Radosława Patlewicza pt. “Mędrcy Syjonu – Nowe Otwarcie”, która jest dostępna tutaj i tutaj.

Polecamy również: Ukraińcy okradali ludzi pod kantorami. Czatowali na tych, którzy wybierali pieniądze

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!