Europa Polska Wiadomości

Polscy podatnicy nie będą opłacać emerytur dla Ukraińców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Odnosząc się do wypowiedzi Pana Stanisława Tyszki, Wicemarszałka Sejmu RP, przytoczonej na łamach gazety kresy.pl, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że odpowiedź na interpelację, w sprawie „emerytur obywateli ukraińskich wypłacanych  ze środków ZUS-u” (nr 16546) została udzielona pismem z dnia 7 listopada br. i opublikowana na stronie Sejmu RP w dniu 9 listopada br.

Jednocześnie Ministerstwo informuje, że nie jest prawdziwa informacja, że na podstawie polsko-ukraińskiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym, polscy podatnicy będą finansować minimalne emerytury obywatelom Ukrainy. Polsko-ukraińska Umowa o zabezpieczeniu społecznym nie reguluje kwestii minimalnych emerytur. Umowa nie reguluje także kwestii podwyższania polskich emerytur do kwot emerytur minimalnych obowiązujących w Polsce. Nie jest wiec możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian w tym zakresie poprzez renegocjację Umowy.

Do obywateli Ukrainy, w zakresie nabywania prawa do polskich emerytur, mają zastosowanie, zgodnie z zasadą równego traktowania, takie same uregulowania jak do wszystkich innych osób zamieszkałych w Polsce i uprawnionych do polskich emerytur w myśl polskich przepisów. Oznacza to, że zarówno, w celu uzyskania polskiej emerytury minimalnej, jak też podwyższenia do kwoty polskiej minimalnej emerytury należy spełnić warunki określone ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uzyskanie emerytury minimalnej jest zależne od warunku ukończenia, obowiązującego w Polsce, wieku emerytalnego i posiadania minimalnego stażu ubezpieczenia (20 lat kobieta, 25 lat mężczyzna).

Natomiast, aby uzyskać podwyższenie do kwoty polskiej minimalnej emerytury, poza warunkiem wieku emerytalnego i stażu ubezpieczeniowego, należy dodatkowo spełniać warunek zamieszkania w Polsce (zmiana miejsca zamieszkania skutkuje utratą podwyższenia do minimum).Jednakże, nawet po spełnieniu warunków wymaganych do uzyskania podwyższenia do polskiej emerytury minimalnej, w przypadku emerytur przyznanych z zastosowaniem postanowień polsko-ukraińskiej Umowy, podwyższenia dokonuje się w taki sposób, aby suma emerytury polskiej i ukraińskiej nie była niższa od kwoty polskiej emerytury minimalnej. Kwota podwyższenia jest więc zależna od wysokości przyznanej emerytury polskiej oraz wysokości emerytury ukraińskiej. Dodatkowo, każdy wzrost emerytury polskiej lub ukraińskiej (np. z tytułu waloryzacji świadczenia) skutkuje zmniejszeniem kwoty przyznanego podwyższenia. Najprościej rzecz ujmując nie jest możliwe, by za półroczny okres ubezpieczenia obywatela Ukrainy w Polsce była wypłacana polska emerytura minimalna.

Ministerstwo pragnie też zwrócić uwagę, że zatrudnienie obywateli Ukrainy w Polsce pozytywnie wpływa na wzrost środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opłacania składek ubezpieczeniowych. Obecnie, według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na koniec III kwartału 2017 r. zgłoszonych do polskiego ubezpieczenia społecznego było 308 tys. obywateli Ukrainy. Tylko te osoby, w przyszłości, będą mogły ubiegać się o prawo do polskiej emerytury. Wyłączeni z tej możliwości będą obywatele Ukrainy, którzy nie zostali zgłoszeni do ubezpieczeń w Polsce, mimo że pracują w Polsce.

Wobec tak dużej liczby obywateli Ukrainy opłacających składki do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, liczba osób uprawnionych do emerytur, ustalonych z zastosowaniem polsko-ukraińskiej Umowy (850) oraz liczba osób uprawnionych do otrzymywania dopłaty do polskiej emerytury minimalnej (263), jest marginalna (dane za październik 2017 r.)

Źródło: b2-biznes.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!