Wiadomości

Polonistyka na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym jednak będzie!

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rekrutacja studentów na polonistykę na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym zostanie wznowiona. Poinformował o tym poseł na Sejm Litwy Jarosław Narkiewicz – pisze portal wilnoteka.lt. Takie zapewnienie uzyskał od przewodniczącego sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki Eugenijusa Jovaišy i minister oświaty i nauki Jurgity Petrauskienė.

„Jest to wynik szerokiej interwencji na różnych szczeblach przedstawicieli AWPL-ZChR, Macierzy Szkolnej oraz ZPL, którzy czynami czuwają nad oświatą polską na Litwie… Operatywnie udaremniono podstępną próbę likwidacji polonistyki. Pretekstem do tego miała służyć decyzja Rady Uniwersytetu Wileńskiego w skład której wchodzi znany działacz – Polak, który podobno i był tego inicjatorem… Zamiar polegał na tym, aby kosztem studiów polonistycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym, likwidując je, zostawić słabo funkcjonujący kierunek polonistyczny TYLKO na UW… To była kolejna próba osłabienia możliwości oświaty polskiej „rękoma Polaka” w imię zaspokojenia własnych ambicji, a może nawet indywidualnych korzyści, przy tym samym publicznie oskarżyć przedstawicieli społeczności polskiej, którzy faktycznie bronią sprawy polskie… Tu pasuje, jak się mówi „złodziej krzyczy – łap złodzieja”. Więc – ABITURIENCI – studia polonistyczne na uniwersytecie pedagogicznym czekają na Was… tym bardziej, że Polska przeznaczyła na to dodatkowe stypendia” – napisał Jarosław Narkiewicz na swoim profilu na Facebooku.

Jak wiadomo, jedynym Polakiem zasiadającym w Radzie Uniwersytetu Wileńskiego jest prawnik, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, prezes Radia Znad Wilii Czesław Okińczyc.

W rozmowie z Wilnoteką Jarosław Narkiewicz potwierdził, że rekrutacja na polonistykę na LUE zostanie wznowiona. W poniedziałek, 24 lipca ogłoszone zostaną wyniki I etapu rekrutacji, a następnie zostanie ogłoszony II etap – wówczas będzie możliwość zgłoszenia się na studia polonistyczne.

Jak poinformował Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie “Macierz Szkolna”, już teraz w rektoracie uczelni są podania od 10 kandydatów na ten kierunek: osoby, które planowały studia polonistyczne, ale nie zdążyły zarejestrować się w systemie LAMABPO zaczęły zwracać się z podaniami bezpośrednio do władz uczelni.

O tym, że rekrutacja na kierunek Filologia polska ze specjalizacją nauczycielską na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym została przerwana, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej tej uczelni poinformowało 17 lipca. Kierownictwo Centrum dowiedziało się nie od władz macierzystej uczelni, lecz od kandydatów na studia, którzy nie mogli się zarejestrować w międzyuczelnianym systemie rekrutacji LAMABPO. Dopiero wówczas okazało się, że na kilka dni przed zamknięciem systemu władze uczelni zdecydowały zamknąć 12 kierunków studiów, w tym polonistykę.

19 lipca o prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie “Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski i posłanka AWPL-ZChR RitaTamašunienė spotkali się z szefową resortu edukacji, żeby wyjaśnić powody zamknięcia rekrutacji na polonistykę na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Minister powiedziała wówczas, że polonistyka jest na Uniwersytecie Wileńskim i to w zupełności wystarczy do zapewnienia potrzeb polskich szkół.

Józef Kwiatkowski z takim stanowiskiem nie zgadza się. “Macierz Szkolna” przeprowadziła szczegółową analizę stanu kadry pedagogicznej szkół polskich na Litwie. Wynika z niej, że już teraz w szkołach polskich brakuje nauczycieli, a z biegiem czasu problem będzie się pogłębiał. Pisaliśmy o tym tutaj. Wiosną br. Józef Kwiatkowski spotkał się z rektorem LUE i przedstawił mu konkretne propozycje rozwiązania problemu kadry dla polskich szkół.

/wilnoteka.lt/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!