Wiadomości

Politechnika Białostocka podpisała porozumienie o współpracy z Lasami Państwowymi

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prowadzenie wspólnych badań naukowych czy studiów podyplomowych zakłada porozumienie o współpracy, jakie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku podpisała Politechnika Białostocka.

O współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku uczelnia poinformowała w prasowym komunikacie.

Zawarte na czas nieokreślony porozumienie zawiera deklarację współpracy Politechniki Białostockiej i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych m.in. w zakresie prowadzenia badań środowiska leśnego i wdrażania innowacyjnych technologii związanych z hodowlą i pozyskiwaniem drewna oraz badaniem wpływu gospodarki leśnej na środowisko. Zakłada współpracę przy realizacji procesu dydaktycznego, w tym: zajęć praktycznych studentów, praktyk studenckich i prac dyplomowych oraz w organizacji studiów podyplomowych. Umożliwia też rozszerzanie współpracy bezpośredniej pomiędzy Instytutem Nauk Leśnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, a Nadleśnictwami tworzącymi strukturę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

“Instytut Nauk leśnych kształci leśników, a naukowcy z tego Instytutu prowadzą szeroko zakrojone innowacyjne badania – przypomina dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, profesor PB, rektor Politechniki Białostockiej, cytowana w prasowym komunikacie. – Ich przedmiotem jest między innymi środowisko przyrodnicze lasów, a Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych staje się naturalnym partnerem dla Politechniki Białostockiej. Porozumienie otwiera nowe możliwości współpracy, uzupełniania o nowe formy, a poza tym nie ogranicza się tylko do Instytutu Nauk Leśnych, ale otwiera również możliwości innym instytutom. Lasy to nasze wspólne dobro – brońmy ich i dbajmy o nie. Cenimy je bardzo, ale ważne żebyśmy w ich sprawie działali wspólnie” – mówi rektor PB.

Studenci w ramach studiów na kierunku leśnictwo zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia już otrzymują szeroką wiedzę pozwalającą na pracę w jednostkach zajmujących się gospodarką leśną, ochroną przyrody i środowiska: w Lasach Państwowych, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, a także zatrudnienie w gałęziach gospodarki związanej z leśnictwem, m.in. w zakładach usług stosowanych w gospodarce leśnej, leśnych zakładach naukowo-badawczych oraz jednostkach administracji publicznej.

“Kształcimy studentów, którzy w większości pracują później w lasach państwowych – mówi prof. Sławomir Bakier, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB. – Prowadzimy również badania naukowe się nam połączyć z zasobami regionalnymi. Mamy potencjał, który umożliwia patrzenie w przyszłość i rozszerzanie dotychczasowych form współpracy” – dodaje.

Wyniki prac badawczych prowadzonych w ramach podpisanego porozumienia będą udokumentowane w postaci prac dyplomowych realizowanych przez studentów Politechniki Białostockiej, opracowań, publikacji i referatów naukowych oraz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych opracowywanych tak przez pracowników Politechniki Białostockiej, jak i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

PAP – Nauka w Polsce

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!