Wiadomości

Połączenie dwóch opolskich uczelni nastąpi jeszcze przed nowym rokiem akademickim

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Włączenie 15 lipca Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w struktury Uniwersytetu Opolskiego zakłada projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który zamieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Prace nad połączeniem Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z Uniwersytetem Opolskim trwały od wielu miesięcy. Rozmowy zostały przerwane na początku tego roku, kiedy senat PMWSZ uznał, że warunki na jakich uczelnia medyczna ma wejść w struktury Uniwersytetu, w znaczny sposób różnią się od wcześniejszych ustaleń.

Po fiasku rozmów między uczelniami minister nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedział, że skorzysta z możliwości połączenia uczelni na mocy rozporządzenia. Planowane połączenie PMWSZ i UO miało nastąpić z nowym rokiem akademickim 2019/2010. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt rozporządzenia, zgodnie z którym włączenie szkoły medycznej w struktury UO nastąpi 15 lipca 2019 roku.

Według projektu rozporządzenia, z dniem włączenia PMWSZ wygasają kadencje organów kolegialnych i jednoosobowych uczelni, a jej mienie wraz z należnościami i zobowiązaniami przechodzą do uniwersytetu. Studenci PMWSZ stają się studentami Uniwersytetu Opolskiego.

Jak wyjaśnia uzasadnienie projektu rozporządzenia, włączenie publicznej uczelni zawodowej do uczelni publicznej jest zgodne z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 roku.

„Wydając rozporządzenie minister wziął pod uwagę potrzeby wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Włączenie Szkoły do Uniwersytetu odpowiada koncepcji łączenia uczelni w jedną strukturę organizacyjną. Koncepcja ta ma na celu tworzenie silnych, prężnych ośrodków akademickich i została ujęta w przepisach ustawy zakładających konsolidację środków przeznaczonych na szkolnictwo wyższe i naukę. Przedsięwzięcie włączenia Szkoły do Uniwersytetu uwzględnia także wyrażony w ustawie nacisk na działania projakościowe, powiązany z promowaniem współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie w zakresie kształcenia na kierunkach studiów, na których absolwentów istnieje realne zapotrzebowanie w lokalnych środowiskach gospodarczych” – napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę na malejącą liczbę chętnych do studiowania na uczelniach województwa opolskiego i konieczność racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych przez ministerstwo na inwestycje w budowę i rozwój kierunku medycznego na Uniwersytecie Opolskim.

„Zakłada się, że włączenie Szkoły do Uniwersytetu pozwoli na bardziej efektywną gospodarkę finansową, a także w istotny sposób przełoży się na lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i infrastruktury dydaktycznej i badawczej obydwu uczelni, co w założeniu skutkować ma podniesieniem jakości prowadzonych badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także jakości kształcenia. Potrzeba stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia na studiach w tym regionie ma kluczowe znaczenie, ponieważ na przestrzeni kilku ostatnich lat w uczelniach województwa opolskiego nastąpił znaczący spadek liczby studentów. Spadek ten wynika nie tylko z odnotowywanego od kilku lat niżu demograficznego, ale także z faktu, że wielu maturzystów, w szczególności tych, którzy uzyskali wysokie wyniki egzaminu maturalnego, poszukuje uczelni bardziej atrakcyjnych zarówno pod względem dydaktycznym, jak i infrastrukturalnym, a w konsekwencji wybiera kształcenie w innych ośrodkach akademickich poza tym regionem” – czytamy w dokumencie.

Autorzy projektu rozporządzenia przypominają, że połączenie uczelni poparł samorząd województwa opolskiego, a zarząd województwa w piśmie skierowanym w dniu 25 lutego 2019 r. do Rektorów Szkoły i Uniwersytetu zaznaczył, że wprowadzone w ostatnim czasie zmiany ustrojowe w systemie szkolnictwa wyższego i nauki stanowią niepowtarzalną szansę na zbudowanie w województwie opolskim nowoczesnego ośrodka akademickiego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

PAP – Nauka w Polsce
Marek Szczepanik

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!