Polska Wiadomości

Polacy wypowiedzieli się na temat “Zielonego Ładu”. Wyniki zaskakują

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Opublikowany właśnie raport think tanku More in Common pt. “Polityka klimatyczna z ludzką twarzą. Oczekiwania Polek i Polaków wobec zielonej transformacji”, nie pozostawia złudzeń. Polacy bardzo krytycznie oceniają eurokomunistyczny “Zielony Ład”.

Polacy wypowiedzieli się w sprawie “Zielonego Ładu”. Aż 72% uważa, że Zielony Ład przyniesie naszemu krajowi więcej szkód niż pożytku. Tylko co czwarty badany (28%) deklaruje wiarę w pozytywny wpływ eurokołchozowego programu na Polskę. Są to głównie zwolennicy skrajnej lewicy i likwidacji państw narodowych, skupieni wokół partii Nowa Lewica.

W elektoratach wszystkich innych partii przeważa ocena krytyczna, zwłaszcza wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. W przypadku tych dwóch partii złe zdanie o Europejskim Zielonym Ładzie ma odpowiednio 87 i 88 proc. wyborców.

O ile Polki i Polacy są zgodni co do występowania zmian klimatu, o tyle w sprawie ich przyczyn takiej jednomyślności nie ma. Większość (55%) stoi na stanowisku, że zmiany klimatu są spowodowane przez działalność człowieka. Mniejszość (33%) uważa, że klimat zmienia się w sposób naturalny, a człowiek nie ma na ten proces wpływu.

Niezależnie od przekonania o źródłach zmian klimatu większości Polek i Polaków towarzyszy niepokój z nimi związany (71%) oraz przekonanie o konieczności aktywnego im przeciwdziałania. 57% badanych jest zdania, że aby uniknąć najgorszych konsekwencji kryzysu klimatycznego, działania zaradcze należy podjąć już teraz.

16% Polek i Polaków można zaliczyć do grona klimatycznych pesymistów, którzy sądzą, że już za późno, by zapobiec katastrofie klimatycznej. Kolejne 14% podchodzi do wyzwania z większą beztroską, w przekonaniu, że jest jeszcze czas na podjęcie działań zapobiegających negatywnym skutkom zmian klimatu.

Raport powstał na podstawie dwóch badań ankietowych. Pierwsze zostało przeprowadzone przez pracownię Opinia24 na zlecenie More in Common Polska na reprezentatywnej grupie 2027 Polek i Polaków metodami CATI i CAWI w lutym 2024 r. Drugie badanie zostało przeprowadzone przez pracownię IPSOS w kwietniu 2024 r. na reprezentatywnej próbie 1004 osób metodami CATI i CAWI.

Polecamy również: Minister Kotula zadeklarowała podpisanie paktu z diabłem

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!