Wiadomości

Polacy nie chcą dalszego zwiększania zakresu kompetencji UE

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na zlecenie serwisu rp.pl, agencja badawcza SW Research zapytała Polaków o to, jak władze naszego kraju powinny postępować w kontekście UE.

Respondentom postawiono następujące pytanie: “Jaki kierunek rozwoju Unii Europejskiej powinny popierać polskie władze?”. Największa grupa respondentów odpowiedziała “powinny dążyć do zwiększenia zakresu kompetencji przysługujących państwom członkowskim” – 38,1 proc. Odmiennego zdania jest 26 proc. ankietowanych. Twierdzą oni, że rząd powinien dążyć do zwiększenia zakresu kompetencji przysługujących UE.

Niemal co dziesiąty badany (dokładnie 9,5 proc.) ocenił, że polskie władze powinny dążyć do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Zdania na temat kierunku rozwoju UE i stanowiska Polski w tej sprawie nie ma jedna czwarta pytanych (26,4 proc.).

Temat zakresu kompetencji Brukseli i krajów członkowskich powraca regularnie przy dyskusjach dotyczących KPO, przede wszystkim tzw. kamieni milowych i praworządności. – Myśmy wykazali maksimum dobrej woli. Z punktu widzenia traktatów nie mamy żadnych obowiązków, żeby słuchać Unii w sprawie wymiaru sprawiedliwości – mówił podczas piątkowego spotkania z wyborcami PiS w Płocku Jarosław Kaczyński.

Zwolennikami twardego kursu wobec UE są przedstawiciele Solidarnej Polski. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” szef tego ugrupowania Zbigniew Ziobro proponował „blokowanie decyzji wymagających jednomyślności, do czasu aż Unia nie wywiąże się ze wszystkich zobowiązań wobec Polski”. – Trzeba też przygotować się do wstrzymania płacenia przez Polskę członkowskiej składki – dopóki nie otrzymamy należnych nam funduszy – proponował.

– Rozszerzenie kompetencji państw członkowskich za słuszny kierunek rozwoju UE częściej uważają mężczyźni (41 proc.) niż kobiety (35 proc.). Taki kierunek rozwoju popiera 42 proc. badanych w wieku od 35 do 49 lat i 4 na 10 osób z wykształceniem co najmniej średnim. Częściej niż ogół respondentów odpowiedź tę wskazywali mieszkańcy miejscowości liczących od 20 tys. do 99 tys. osób (46 proc.) – komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji SW Research. – Zwiększenie zakresu kompetencji przysługujących Unii jest rozwiązaniem najbardziej popularnym wśród respondentów z miast wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (37 proc.) – dodaje.

/rp.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!