Wiadomości

Polacy na Białorusi oddali hołd Powstańcom Styczniowym

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Związek Polaków na Białorusi pamięta o 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Członkowie nieuznawanego przez miejscowe władze związku odwiedzają miejsca pamięci związane z tym zrywem niepodległościowym.

Znicze zapłonęły już 22 stycznia w Lidzie, przy tablicy upamiętniającej ks. Adama Falkowskiego, proboszcza z Iszczołny rozstrzelanego 22 czerwca 1863 r. za odczytanie manifestu Rządu Narodowego z ambony w kościele.

23 stycznia uczestnicy objazdu w miasteczku Świsłocz złożyli kwiaty pod pomnikami innych bohaterów powstania. Upamiętnili Konstantego Kalinowskiego i Romualda Traugutta. Odwiedzą również mogiły powstańców styczniowych w Jeziorach, Porozowie i Wołkowysku.

Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, powiedziała Polskiemu Radiu, że należy zachować pamięć o powstaniu styczniowym, gdyż to był zryw niepodległościowy przeciwko zaborcy i przykład walki o niepodległość Polski.

Powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu wybuchło 22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 r. na Litwie. Trwało do jesieni 1864 r., zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, Królestwo Polskie i ziemie zabrane.

Czytaj też:

156 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe

/IAR/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!