Wiadomości

Polacy mają poczucie, że mieszkają w bezpiecznym miejscu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Zdaniem 89 proc. ankietowanych Polaków nasz kraj jest miejscem bezpiecznym do życia; przeciwnego zdania jest 9 proc. badanych – wynika z sondażu CBOS przekazanego w poniedziałek PAP. Jak zaznaczono, odnotowane oceny są „rekordowo wysokie”.

Przed rokiem – jak poinformował CBOS – Polskę, jako kraj bezpieczny do życia, określiło 80 proc. badanych, przeciwnego zdania było 16 proc. Z kolei przed dwoma laty na pytanie to pozytywnie odpowiedziało 66 proc. badanych, a przeciwnego zdania było 28 proc.

– Pozytywne opinie o stanie bezpieczeństwa w Polsce zdecydowanie dominują we wszystkich grupach społeczno-demograficznych – zauważył CBOS. Oceny negatywne są stosunkowo najczęstsze wśród osób o niższym statusie materialnym, bezrobotnych oraz określających własne warunki materialne jako złe.

Natomiast na pytanie o ocenę poziomu bezpieczeństwa miejsca, w którym mieszka ankietowany, aż 95 proc. badanych określiło swoją dzielnicę, osiedle lub osadę jako bezpieczną i spokojną. Przeciwnego zdania było tylko 4 proc. zapytanych przez CBOS. Podobne wskazania odnotowano już przed rokiem.

– Polacy mają poczucie, że mieszkają w bezpiecznym miejscu. Dotyczy to zarówno ich bezpośredniej okolicy, jak i całego kraju. Odnotowane w tym roku oceny są rekordowo wysokie; jeszcze nigdy, odkąd prowadzimy pomiary, badani nie czuli się tak bezpieczni – wskazał CBOS.

Jak dodano w komentarzu do badania, „obserwowany w ostatnich latach wzrost poczucia bezpieczeństwa jest zapewne częściowo efektem porównania z innymi państwami europejskimi – wiadomości o atakach terrorystycznych i zamieszkach w krajach zachodnich mogły wpłynąć na wyższą ocenę bezpieczeństwa w Polsce”.

Większość badanych nie obawia się także, że może stać się ofiarą przestępstwa. Obawy takie wyraziło 38 proc. badanych, przeciwnego zdania było 60 proc. Z kolei 47 proc. ankietowanych przyznało, iż obawia się, że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z ich najbliższej rodziny. Obaw takich nie ma 52 proc. ankietowanych.

Według CBOS obawy przed przestępczością częściej wyrażają kobiety, a także mieszkańcy największych miast i badani z wyższym wykształceniem.

Spośród ankietowanych 14 proc. przyznało, że w ciągu ostatnich pięciu lat padło ofiarą kradzieży, u 7 proc. dokonano włamania do domu lub innej nieruchomości, np. piwnicy, 3 proc. padło ofiarą pobicia, 2 proc. zostało napadniętych i obrabowanych, a 4 proc. zadeklarowało, że w ciągu ostatnich pięciu lat dotknęło ich inne przestępstwo, np. oszustwo.

– Poczucie zagrożenia przestępczością pozostaje na poziomie podobnym do ubiegłorocznego. Właściwie nie zmienił się także odsetek badanych, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat padli ofiarą przestępstwa, chociaż w tym przypadku można zaobserwować długofalowy trend spadkowy – zaznaczył CBOS.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 30 marca do 6 kwietnia tego roku na liczącej 1075 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

/wpolityce.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!