Polska Wiadomości

Podpisano rozporządzenie zakazujące noszenia wojskowych mundurów podczas manifestacji

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak możemy przeczytać na portalu kresy.pl minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenie, które zakazuje noszenia wojskowych mundurów przez osoby próbujące podszywać się pod żołnierzy. Szef MON poinformował o tym w środę na Twitterze.

„Nowe przepisy zakazują używania umundurowania m. in. w przedsięwzięciach, które godzą w dobre imię Sił Zbrojnych lub podczas zgromadzeń naruszających porządek publiczny” – przekazał szef MON.

W sierpniu MON opublikował projekt rozporządzenia zakazującego noszenie mundurów wojskowych lub jego części przez uczestników strajków, demonstracji i zgromadzeń. Wedle projektu zakaz miał wejść w życiu w dzień po ogłoszeniu rozporządzenia. Oprócz munduru lub jego części miał objąć oznaki przynależności państwowej, w tym godło i flagę Polski.

Jak zaznaczają autorzy, przepisy nie wpłyną na sprzedaż elementów umundurowania wycofanego z sił zbrojnych, nadal taki ubiór będzie wolno nosić jako strój rekreacyjny.

Rozporządzenie miało być odpowiedzią na przypadki podszywania się pod żołnierzy Wojska Polskiego przez uczestników manifestacji antyszczepionkowych.

Według projektu zakaz noszenia munduru lub jego części obejmie osoby „uczestniczące w przedsięwzięciach, które mogą godzić w dobre imię lub interes sił zbrojnych; strajkach, demonstracjach, manifestacjach i zgromadzeniach mających na celu wspólne wyrażanie stanowiska w sprawach publicznych; zgromadzeniach i przedsięwzięciach naruszających porządek i spokój publiczny”, a także „w działaniach mających na celu niszczenie lub uszkadzanie mienia, w tym mienia publicznego lub które mogą doprowadzić do takiego zniszczenia, lub uszkodzenia”.

Ponadto nie wolno będzie używać składników umundurowania w „działaniach mających na celu naruszenie nietykalności cielesnej osób realizujących zadania na rzecz dobra wspólnego” ani w „przedsięwzięciach mających na celu publiczne manifestowanie poglądów, które mogą naruszać wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”.

Obecne przepisy zakazują już noszenia kompletnego munduru wojskowego – zarówno polowego, jak i wyjściowego oraz galowego – przez osoby nieuprawnione, także jeśli jest on pozbawiony oznak stopni, korpusu i specjalności. Mundur mogą nosić uczniowie klas mundurowych, studenci i członkowie stowarzyszeń współpracujących z wojskiem. Uczniowie mogą nosić orła według specjalnego, opracowanego dla nich wzoru. W przypadku stowarzyszeń paramilitarnych wymagana jest plakietka z nazwą organizacji.

Uzasadniony krok czy ograniczenie wolności?

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!