Historia

Plemiona zamieszkujące ziemie polskie w I wieku naszej ery

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W dziełach Pliniusza, Tacyta i Ptolemeusza zawartych zostało szereg informacji na temat plemion zamieszkujących w I weku naszej ery obszar dzisiejszego Państwa Polskiego.

O ile jednak Burgundów odnajdujemy w dziełach Pliniusza i Ptolemeusza, to nie znajdujemy ich u Tacyta. Z kolei Silingów nie ma ani u Pliniusza, ani u Tacyta, za to są u Ptolemeusza i w źródłach późniejszych. Możemy domniemywać, że te – skądinąd duże plemiona – mogły się u Tacyta ukrywać pod inną nazwą.

Są ku temu istotne przesłanki, jako że znajdujemy u Tacyta nazwy plemion, ewidentnie mające swe siedziby w Polsce, a konkretnie na obszarze kultury przeworskiej, których nie wspominają inne źródła. W szczególności chodzi o Nahanarwalów i Helizjów. W nauce pojawiły się – niemożliwe do zweryfikowania – sugestie, że Nahanarwalom odpowiadali Silingowie, a Helizjom Burgundowie.


Opracowanie Wojciecha Kempy „Co przed Mieszkiem?” jest do nabycia tutaj:
https://sklep.magnapolonia.org/produkt/co-przed-mieszkiem-wojciech-kempa/

Prof. Jerzy Strzelczyk zwrócił uwagę, że Tacyt pisał o świętym gaju Nahanarwalów, który musiał odgrywać szczególną rolę, skoro jego sława dotarła do Rzymian. Z miejsca nasuwa się tu nawiązanie do góry Ślęży, gdzie znajdował się ważny ponadplemienny ośrodek kultu religijnego. Stanowi to istotną przesłankę, by identyfikować Nahanarwalów z Silingami.

Nie znajdujemy też u Ptolemeusza informacji o Hariach, o których pisali kilkadziesiąt lat wcześniejsi Pliniusz i Tacyt. W tym przypadku jednak sprawa zdaje się być jasna – najprawdopodobniej w międzyczasie zostali oni podbici przez Gotów, którzy zresztą niedługo potem podbili też Rugiów i Helweonów, co jednak nastąpiło nieco później, więc obydwa te ludy jeszcze u Ptolemeusza znajdujemy…

Opracowanie autorstwa Wojciecha Kempy „Co przed Mieszkiem?” jest do nabycia tutaj:
https://sklep.magnapolonia.org/produkt/co-przed-mieszkiem-wojciech-kempa/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!