Wiadomości

PKW wzywa kandydatów do przerwania kampanii

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Trudno uniknąć wrażenia, że w przypadku niektórych kandydatów kampania już się rozpoczęła; Państwowa Komisja Wyborcza wzywa do zaprzestania takiej działalności, bo to obejście prawa wyborczego i naruszenie zasady równości wszystkich kandydatów – oświadczył szef PKW Wojciech Hermeliński.

Hermeliński podkreślił na briefingu po posiedzeniu Państwowej Komisji Wyborczej, że PKW nie ma „żadnych sprawczych narzędzi”, by przymusić osoby, które już rozpoczęły kampanię czy agitację wyborczą, do zaprzestania tej działalności.

Przypomniał, że przepisy Kodeksu wyborczego mówią, że kampania wyborcza rozpoczyna się wtedy, kiedy właściwy organ – w tym wypadku, czyli wyborów samorządowych jest to premier – wyznaczy termin wyborów.

– Kodeks wyborczy nie precyzuje, na czym polega kampania wyborcza, precyzuje tylko agitację, że jest to rodzaj takiego działania, które zmierza do nakłaniania pewnych grup wyborców do głosowania na konkretnego kandydata – powiedział szef PKW.

Szef PKW został zapytany przez dziennikarzy, czy granica między tym, co jest, a co nie jest agitacją, nie jest „zbyt płynna”.

– Ustawa o partiach politycznych zezwala posłom, senatorom na prowadzenie działalności polegającej na wykonywaniu ich mandatu – w tym się też mieszczą różnego rodzaju spotkania z wyborcami. Więc tutaj ta granica jest dosyć płynna i jej przekroczenie może być czasami niezauważalne – przyznał Hermeliński.

Według szefa PKW jedynym narzędziem czy instrumentem, który może być skuteczny w stosunku do osób, które naruszają Kodeks wyborczy w tym zakresie, jest weryfikacja sprawozdania finansowego komitetu wyborczego.

– Wówczas ewentualnie będzie można stwierdzić, czy środki na tę tzw. kampanię czy prekampanię wyborczą były wzięte ze źródeł, które są sprzeczne z Kodeksem wyborczym, ewentualnie wówczas można też mówić o ewentualnej odpowiedzialności karnej – zauważył.

Hermeliński powiedział też, że do PKW przychodzą skargi z prośbą o rozwiązanie problemu prekampanii, w szczególności – jak dodał – zwracana jest uwaga na kandydatów na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego (polityk Solidarnej Polski, kandydat Zjednoczonej Prawicy) oraz Rafała Trzaskowskiego (Platforma Obywatelska).

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!