Wiadomości

Piotr Duda interweniuje w sprawie zwolnionego przewodniczącego „S” w IKEA Industry Lubawa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zwrócił się do prezesa spółki IKEA Industry AB oraz do Ambasady Szwecji w Polsce w sprawie zwolnionego przewodniczącego NSZZ „Solidarność” IKEA Industry Lubawa Dariusza Kawki.

W poniedziałek 28 listopada Dariusz Kawka, przewodniczący organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” IKEA Industry Lubawa, został zwolniony z pracy. Wedle pracodawcy przyczynami uzasadniającymi rozwiązanie z nim umowy o pracę były powtarzające się naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych przez Związkowca.

W związku z tym, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” Piotr Duda zwrócił się do Prezesa Spółki IKEA Industry AB oraz do Ambasady Szwecji w Polsce w obronie zwolnionego przewodniczącego NSZZ ”Solidarność” IKEA Industry Lubawa, Dariusza Kawki.

– List ten jest odpowiedzią na odrażające działania IKEA Industry Poland Sp z oo. o. Oddział
w Lubawie. Lider zakładowej organizacji związkowej NSZZ Solidarność pan Dariusz Kawka został bezprawnie zwolniony z pracy. Stanowi to naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów prawa pracy oraz obowiązujących światowych standardów pracy, w tym przypadku dotyczących ochrony działalności związkowej – czytamy w liście do Prezesa Spółki IKEA Industry AB.

– Znając standardy pracy i nawiązane wzorcowe relacje między pracodawcami a związkami zawodowymi w Szwecji, chcę głęboko wierzyć, że kierownictwo IKEA nie jest świadome sytuacji w Lubawie, zwłaszcza że, jak piszecie na swojej stronie internetowej (wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo – IKEA). Chcemy pomóc w budowaniu społeczeństwa bardziej opartego na uczciwych i równych zasadach. W tym celu na pierwszym miejscu stawiamy ludzi i rozwijamy naszą firmę w duchu kultury integracji. Będziemy szanować i wspierać różnorodność i równość oraz promować godną i wartościową pracę, która umożliwia ludziom zapewnienie godnego życia sobie i swoim rodzinom – pisze dalej Piotr Duda.

– Pragnę zwrócić uwagę, że jedną z podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu jest poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych. Tymczasem mimo jawnie wyrażanych przez Państwa intencji, w praktyce łamiecie tę zasadę, odwołując lidera związku zawodowego – Przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej i członka Europejskiej Rady Zakładowej. Podejmował wszelkie działania w interesie pracowników, mając pełne pełnomocnictwo do ich reprezentowania i zabierania głosu w dyskusjach na temat sytuacji w zakładzie pracy – zaznaczył przewodniczący KK.

– Przypominam, że zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. Prawo o związkach zawodowych oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o Europejskiej Radzie Zakładowej, stosunek pracy przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej podlega szczególnej ochronie i bez zgody kierownictwa zakładowej organizacji związkowej (w tym przypadku NSZZ Solidarność) pracodawca nie może rozwiązać z przewodniczącym stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Zgoda taka nie została udzielona – przypomniał szef “S”.

– Wzywam Państwa do interwencji i wezwania IKEA do natychmiastowego wycofania się z tej katastrofalnej, wszechstronnie przemyślanej i motywowanej emocjonalnie decyzji. Szkodzi to wizerunkowi IKEA* w Polsce i na świecie oraz farsą wyrażaną przez Państwa troskę o wartości, w tym pracowników i ich pracę. Apeluję o wznowienie dialogu pomiędzy IKEA w Lubawie a panem Dariuszem Kawką. Nasz Krajowy Sekretariat Przemysłu Budowlanego i Przemysłu Drzewnego wyraża gotowość do udziału w tym procesie. Z drugiej strony brak odpowiedniej reakcji z Państwa strony będzie dla nas sygnałem do dalszych i piętnujących działania IKEA w Polsce – podkreślił Piotr Duda.

Dariusz Kawka był przewodniczącym Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” IKEA Industry Lubawa, delegatem Europejskiej Rady Zakładowej IKEA Industry i jednocześnie radnym Miasta Lubawa.

15 listopada do Rady Miejskiej w Lubawie wpłynęło pismo z IKEA Industry Lubawa o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z radnym Dariuszem Kawką. Trzy dni później podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubawa wyrażono zgodę na jego zwolnienie. W ten sam dzień, 18 listopada, ponad 300 pracowników firmy IKEA pikietowało pod bramą zakładu w Lubawie, solidaryzując się ze związkowcem.

Przypominamy, że w ramach powołanego zespołu roboczego Rząd-Solidarność, Związkowcy domagają się większej ochrony pracowników podlegających szczególnej ochronie, w tym działaczy związkowych.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!