Wiadomości

Pinior miał sfałszowane podpisy na listach poparcia? Prokuratorua stawia zarzuty

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu (9 lutego 2022 r.) funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali kobietę w sprawie podrabiania podpisów na listach poparcia dla kandydata na senatora RP Józefa P. w wyborach do Senatu w 2015 roku. Zatrzymana Natalia P. usłyszała prokuratorskie zarzuty.

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił zatrzymanej zarzut dopuszczenia się nieprawidłowości w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku i sfałszowania podpisów wyborców — 161 ustalonych osób kwalifikowane z art. 248 pkt 3 i 6 kk i art. 270 § 1 kk.

Natalia P. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa. Wobec podejrzanej prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu kontaktowania się z innymi osobami podejrzewanymi w tej sprawie oraz zakaz opuszczania kraju.

Materiały dotyczące podrabiania podpisów na listach poparcia dla kandydata na senatora RP w wyborach do Senatu wyłączono ze śledztwa prowadzonego przeciwko Józefowi P. i innym przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Należy przypomnieć, że Sąd Okręgowy we Wrocławiu (03.03.2021 r.) utrzymał w mocy wyrok skazujący byłego senatora RP VIII kadencji – Józefa P., jego asystenta podającego się za dyrektora biura senatorskiego – Jarosława W. oraz dwóch innych osób za popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!