Wiadomości

Pierwsza bateria haubic KRAB trafiła na wyposażenie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

18 Dywizja Zmechanizowana otrzymała dziś pierwsze haubice KRAB. Przekazana dziś bateria trafi do 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej z Jarosławia, który wchodzi w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

W skład baterii wchodzą: wóz dowodzenia dowódcy baterii, dwa wozy dowódców plutonu, osiem 155 mm haubic KRAB, dwa wozy amunicyjne, wóz remontu uzbrojenia i elektroniki oraz wóz sztabowy dowódcy dywizjonu.

Analogiczne systemy trafiły już do 5 Lubuskiego Pułku Artylerii 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, 11 Mazurskiego Pułku Artylerii 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz 23. Pułku Artylerii 11 Dywizji Kawalerii Pancernej.

Czwarta dywizja, czyli obecnie formowana 18 Dywizja Zmechanizowana, ma dysponować docelowo aż dwoma dywizjonami „Krabów” w nowo tworzonym pułku artylerii. Dodatkowo systemy te mają trafić do dywizjonów artylerii samobieżnej podległych jej brygad. W sumie więc ŻELZNA DYWIZJA ma dysponować czterema dywizjonami „Krabów”.

Najpotężniejsze działo, jakim dysponują obecnie polscy artylerzyści to wspomniana 155-milimetrowa samobieżna armatohaubica „Krab”. Ważąca ponad pięćdziesiąt ton haubica jest w stanie wystrzelić na odległość około 40 kilometrów do 6 pocisków na minutę. Obsługa działa liczy 5 osób. „Krab” jest podstawowym środkiem ogniowym dywizjonu artylerii, pododdziału przeznaczonego do realizacji zadań wsparcia ogniowego.

Dywizjonowy moduł ogniowy „Regina” tworzą trzy baterie artylerii i składają się nań w sumie 24 samobieżne armatohaubice „Krab” (po osiem w każdej baterii) oraz 18 pojazdów dowodzenia i logistyki (2 wozy dowódczo-sztabowe, 9 wozów dowódczych, 6 amunicyjnych oraz wóz remontu uzbrojenia i elektroniki). Na tę chwilę Siły Zbrojne RP dysponują dwoma DMO „Regina” – po jednym w składzie 5 Lubuskiego Pułku Artylerii oraz 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

5 Lubuski Pułk Artylerii (12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego) oraz 11 Mazurski Pułk Artylerii im. gen. Józefa Bema (16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka) mają po dwa dywizjony artylerii samobieżnej (jeden dywizjon „Dan” i jeden dywizjon „Krabów”) oraz po dwa dywizjony artylerii rakietowej (jeden z „Langustami” i jeden z „Gradami”). Ich O de B przedstawia się następująco:

– dowództwo
– dywizjon dowodzenia
– batalion logistyczny
– 1 dywizjon artylerii samobieżnej (armatohaubice kal. 152 mm wz. 1977 Dana)
– 2 dywizjon artylerii samobieżnej (armatohaubice kal. 155 mm Krab)
– 3 dywizjon artylerii rakietowej (wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta)
– 4 dywizjon artylerii rakietowej (wyrzutnie rakietowe BM-21 Grad)
– kompania inżynieryjna
– grupa zabezpieczenia medycznego
– patrol rozminowywania

23. Śląski Pułk Artylerii im. gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, podlegający 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, do niedawna miał nieco odmienny skład od dwóch wcześniej omawianych, bowiem miał on w swym składzie tylko jeden dywizjon artylerii samobieżnej i aż trzy dywizjony artylerii rakietowej. Jego O de B przedstawiało się więc następująco:

– dowództwo
– dywizjon dowodzenia
– 1 dywizjon artylerii samobieżnej (armatohaubice kal. 152 mm wz. 1977 Dana)
– 2 dywizjon artylerii rakietowej (wyrzutnie rakietowe RM-70/85)
– 3 dywizjon artylerii rakietowej (wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta)
– 4 dywizjon artylerii rakietowej (wyrzutnie rakietowe BM-21 Grad)
– batalion logistyczny
– kompania inżynieryjna
– grupa zabezpieczenia medycznego
– patrol rozminowywania

W tym roku dobiegł końca proces przezbrajania 2 dywizjonu w armatohaubice „Krab”. A co stanie się z wyrzutniami rakietowymi RM-70/85, będącymi cięższą i lepiej wykonaną wersją wyrzutni BM-21 Grad? Raczej nie trafią one na wyposażenie 18 Pułku Artylerii, który znajduje się we wstępnej fazie formowania i który stanowić ma integralną część 18 Dywizji Zmechanizowanej. Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej mówił jakiś czas temu, że mający być formowany w Nowej Dębie pułk ma mieć na wyposażeniu jedynie „Kraby” i „Langusty”.

– Zgodnie z koncepcją formowania dywizji, w 2021 r. rozpoczniemy proces formowania 18 Pułku Artylerii w składzie 2 dywizjonów artylerii rakietowej na Langustach i 2 dywizjonów artylerii samobieżnej na „Krabach” – stwierdził 22 września 2020 roku podczas panelu obronnego Defence 24 Day gen. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Była mowa o „Krabach”, warto zająć się teraz armatohaubicami „Dana”, które mają masę blisko 30 ton. Podwozie kołowe 8X8 zapewnia im szczególną mobilność. Mogą one osiągnąć na drodze prędkość do 80 km/h. Ich główne uzbrojenie stanowi działo kal. 152,4 mm, z którego możliwe jest strzelanie na odległość do 20 km. Każdy z pułkowych dywizjonów, uzbrojonych w armatohaubice „Dana”, ma ich na stanie po 18.

Dywizjony artylerii rakietowej mają na uzbrojeniu po 24 zestawy WR-40 Langusta lub BM-21 Grad (2 dywizjon artylerii rakietowej 23. Śląskiego Pułku Artylerii miał na wyposażeniu 24 wyrzutnie rakietowe RM-70/85, ale obecnie jest on przezbrajany w armatohaubice „Krab”).

Poza pułkami artylerii szczebla dywizyjnego, o czym była już mowa, istnieją też dywizjony artylerii szczebla brygadowego, których na razie jest jedenaście, a których wkrótce winno być dwanaście. Obecnie następujące brygady posiadają swoje organiczne dywizjony artylerii:

11. Dywizja Kawalerii Pancernej
10. Brygada Kawalerii Pancernej (Dywizjon Artylerii Samobieżnej)
34. Brygada Kawalerii Pancernej (Drezdeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej)
17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana (7. Dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolskiej)

12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
2. Brygada Zmechanizowana Legionów (Dywizjon Artylerii Samobieżnej)
7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża (Dywizjon Artylerii Samobieżnej)
12. Brygada Zmechanizowana (Choszczeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej)

16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana
9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej (Dywizjon Artylerii Samobieżnej)
15. Giżycka Brygada Zmechanizowana (Dywizjon Artylerii Samobieżnej)
20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana (Dywizjon Artylerii Samobieżnej)

18. Dywizja Zmechanizowana
19. Lubelska Brygada Zmechanizowana (Chełmski Dywizjon Artylerii Samobieżnej)
21. Brygada Strzelców Podhalańskich (21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej)

Dywizjon artylerii 1. Warszawskiej Brygady Pancernej jest w trakcie formowania.

– Koncepcja formowania 18 Dywizji Zmechanizowanej zakłada, że każda z trzech brygad dywizji będzie posiadała w strukturze dywizjon artylerii samobieżnej. Obecnie trwa proces formowania nowego dywizjonu dla 1 Warszawskiej Brygady Pancernej – mówił podczas panelu obronnego Defence 24 Day gen. Gromadziński.

Uzbrojenie dywizjonów artylerii jest powiązane z głównym uzbrojeniem brygad. Tak więc brygady wyposażone głównie w trakcję kołową mają dywizjony wyposażone w kołowe armatohaubice „Dana” (12 Brygada Zmechanizowana, 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana), natomiast brygady oparte o trakcję gąsienicową mają składowe dywizjony wyposażone w gąsienicowe haubice kal. 122 mm 2S1 „Goździk” (pozostałe dziewięć brygad, przy czym 21 Brygada Strzelców Podhalańskich jest aktualnie przezbrajana w „Kraby”). Dywizjony szczebla brygadowego uzbrojone są przeważnie w 24 „Goździki” lub „Dany”, wyjątek stanowi Dywizjon Artylerii Samobieżnej 2. Brygady Zmechanizowanej, który uzbrojony jest w 18 „Goździków”.

Struktura organizacyjna dywizjonu artylerii samobieżnej przedstawia się następująco:

• Dowództwo i sztab
• Bateria dowodzenia: pluton topograficzny, pluton łączności, pluton ochrony i regulacji ruchu, 3 x sekcja wysuniętych obserwatorów, drużyna zabezpieczenia
• Bateria artylerii samobieżnej: pluton dowodzenia, 2 x pluton ogniowy, drużyna zabezpieczenia
• Bateria artylerii samobieżnej: pluton dowodzenia, 2 x pluton ogniowy, drużyna zabezpieczenia
• Bateria artylerii samobieżnej: pluton dowodzenia, 2 x pluton ogniowy, drużyna zabezpieczenia
• Kompania logistyczna: załoga wozu dowodzenia, pluton remontowy, pluton zaopatrzenia, drużyna zabezpieczenia
• Zespół zabezpieczenia medycznego: 4 x grupa ewakuacji medycznej

Wojciech Kempa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!