Wiadomości

PGNiG: Sąd w Szwecji odrzucił skargę Gazpromu w sprawie wyroku arbitrażu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie odrzucił skargę Gazpromu na orzeczenie częściowe Trybunału Arbitrażowego dotyczące sporu o warunki cenowe w kontrakcie jamalskim. Wyrok jest prawomocny.

– To kolejny sukces PGNiG w sporze o ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Od początku staliśmy na stanowisku, że skarga Gazpromu jest pozbawiona podstaw. Wyrok Sądu Apelacyjnego potwierdza naszą opinię – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Szwedzki sąd apelacyjny uznał, że skarga złożona przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export (Gazprom) na orzeczenie częściowe Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie w sprawie cen gazu w kontrakcie jamalskim jest niedopuszczalna pod względem formalnym w zakresie dotyczącym rozstrzygnięcia Trybunału odnośnie jurysdykcji oraz zakresu uprawnień Trybunału do zmiany ceny kontraktowej i w konsekwencji ją odrzucił.

Sąd oddalił również Skargę Gazpromu w pozostałym jej zakresie, dotyczącym rozstrzygnięcia Trybunału potwierdzającego skuteczność wniosku renegocjacyjnego PGNiG z dnia 1 listopada 2014 r. oraz spełnienie przesłanek kontraktowych uprawniających PGNiG do żądania obniżenia ceny kontraktowej.

Sąd nie udzielił prawa do złożenia apelacji, co oznacza, że jego orzeczenie jest prawomocne.

Ponadto zasądzone zostały od Gazpromu na rzecz PGNiG koszty zastępstwa procesowego.

Skarga Gazpromu dotyczyła orzeczenia częściowego, które Trybunał Arbitrażowy wydał 29 czerwca 2018 roku. Trybunał uznał wtedy, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania obniżenia ceny w kontrakcie jamalskim. Każdej ze stron przysługiwała możliwość zaskarżenia tego orzeczenia do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie, z czego w październiku 2018 r. skorzystał Gazprom.

Wyrok częściowy Trybunału Arbitrażowego potwierdził podstawę, zasadność i skuteczność żądania PGNiG z 2014 roku, które domagało się od Gazpromu dostosowania do warunków rynkowych cen gazu dostarczanego do Polski na podstawie kontraktu jamalskiego. Ostateczne rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu arbitrażowym nastąpiło 30 marca 2020 roku, kiedy Trybunał wydał wyrok końcowy zmieniający formułę cenową zakupu gazu. Skutkiem tego orzeczenia była m.in. poprawa warunków prowadzenia działalności handlowej przez PGNiG oraz zwrot przez Gazprom nadpłaty w wysokości około 1,5 mld dolarów amerykańskich za wcześniej rozliczone dostawy.

/PGNiG/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!