Wiadomości

Paweł Majewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGNiG

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA informuje, że 25 marca 2022 roku pan Paweł Majewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGNiG ze skutkiem na dzień 8 kwietnia 2022 roku – czytamy na stronie internetowej spółki.

“W 2021 roku Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła prawie 70 mld złotych przychodów, 15,6 mld zł zysku EBITDA i 6,0 mld zł zysku netto. W porównaniu z 2020 rokiem Grupa odnotowała poprawę większości głównych wskaźników finansowych i operacyjnych, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się działalność wydobywcza” – czytamy w komunikacie spółki.

“Główną determinantą wyników finansowych Grupy był bardzo dynamiczny wzrost cen węglowodorów, zwłaszcza gazu ziemnego, którego notowania osiągnęły w Europie historycznie wysokie poziomy. Przełożyło się to na zwiększenie przychodów GK, które w 2021 r. wyniosły rekordowe 69,96 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej aż o 78 procent, kiedy wyniosły 39,20 mld złotych. Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne GK, które sięgnęły 58,40 mld zł wobec 29,61 mld zł w 2020 roku, co oznacza wzrost o 97 procent. W efekcie zysk EBITDA Grupy wyniósł 15,59 mld zł, czyli o 20 proc. więcej niż w 2020 roku, kiedy wypracowano 13,01 mld zł. Wartość EBIT sięgnęła 11,56 mld zł wobec 9,59 mld zł rok wcześniej (+21 proc.). Grupa odnotowała jednak zmniejszenie zysku netto o 18 proc. – z 7,34 mld zł w 2020 r. do 6,01 mld zł w 2021 roku” – wskazano.

/PGNiG/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!