Wiadomości

Parlament Europejki zajmie się kwestią uprzedzeń związanych z niektórymi rodzajami włosów i fryzur?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Parlament Europejski zajmie się problemem rasizmu w kontekście protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda. Europarlamentarzyści, jeśli propozycje zostaną przyjęte, wezwą m.in. „do usunięcia lub opatrzenia kontekstem pomników gloryfikujących właścicieli niewolników i handlarzy niewolnikami, a także osób odpowiedzialnych za kolonialne okrucieństwo w UE”.

Nadto Parlament Europejski wezwie UE i państwa członkowskie do uznania naszego historycznego długu wobec kontynentu afrykańskiego i zaapeluje o umorzenie zewnętrznego długu państw afrykańskich oraz długu innych państw globalnego Południa bez dalszych warunków korekty strukturalnej.

Europarlamentarzyści mają nadto podkreślić, że „biała instytucjonalizacja kanonów piękności kontynuuje i pogłębia rasizm w naszych społeczeństwach; wzywa w związku z tym do wprowadzenia specjalnych środków
mających na celu eliminację tej instytucjonalizacji, zwłaszcza wokół postrzegania i uprzedzeń związanych z niektórymi rodzajami włosów i fryzur”.

Nie zapomniano także, że należy potępić „kompleks industrialnego więziennictwa; wzywa do przyjęcia na świecie strategii ograniczania zamykania w więzieniach oraz do wyeliminowania kompleksu industrialnego więziennictwa”.

Nadto Parlament Europejski miałby zaapelować do państw członkowskich, aby przestały ignorować wezwania o pomoc płynące od osób na morzu, a także przestały odsyłać te osoby do miejsc, z których one uciekły, a także zaapelować do państw członkowskich o prowadzenie operacji poszukiwawczo-ratowniczych zgodnie z ich obowiązkami wynikającymi z prawa międzynarodowego, a także o zapewnienie bezpiecznych i legalnych dróg do Europy.

Bardzo jesteśmy ciekawi, jak zachowają się w trakcie głosowań polscy europarlamentarzyści…

Źródło:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0196-AM-024-029_PL.pdf

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!