Wiadomości

Papież Franciszek wprowadza zmiany w Opus Dei

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Potrzebna jest forma zarządzania oparta bardziej na charyzmacie niż na władzy hierarchicznej – zdecydował Franciszek.

Opus Dei jest instytucją hierarchiczną Kościoła katolickiego. To jedyna organizacja w Kościele o charakterze prałatury personalnej o zasięgu międzynarodowym. Oznacza to, że jest ona pewnego rodzaju diecezją, jednak bez terytorium, ale z własnym biskupem. Mimo to, członkowie Opus Dei przynależą jednocześnie do określonych diecezji. Prałatura personalna nie jest więc ruchem, a stałą strukturą w Kościele. Na czele takiej instytucji stoi prałat, który podlega bezpośrednio papieżowi.

W piątek 22 lipca Stolica Apostolska ogłosiła zmiany, jakie od sierpnia zajdą w Opus Dei. Papież Franciszek ogłosił w tej sprawie list apostolski w formie motu proprio.

Decyzją Ojca Świętego, Opus Dei nie będzie podlegać już Dykasterii ds. Biskupów, ale Dykasterii ds. Duchowieństwa. Dodatkowo prałat, stojący na czele tej instytucji, nie będzie już mógł przyjmować godności biskupiej. “Potrzebna jest forma zarządzania oparta bardziej na charyzmacie niż na władzy hierarchicznej” – ocenił Franciszek. W liście apostolskim przewidziano również coroczne sprawozdania z działalności Opus Dei.

Nowe wytyczne wejdą w życie z dniem 4 sierpnia tego roku. Wprowadzone zmiany są częścią reformy Kurii Rzymskiej i próbą dostosowania kolejnych instytucji Kościoła do wymogów Praedicate Evangelium.

W związku z decyzją papieża Franciszka, prałat Opus Dei ks. Fernando Ocáriz wystosował list do wszystkich członków instytucji. Zwrócił uwagę że decyzja Ojca Świętego będzie miała wpływ na odnowę charyzmatu Opus Dei, przez co “stanie się okazją do przemyślenia na nowo ducha, którego Pan zaszczepił jej założycielowi”.

“Pragnienie Ojca Świętego, aby uwypuklić charyzmatyczny wymiar dzieła, zachęca nas do tworzenia bardziej rodzinnych więzi, gdzie prałat jest przewodnikiem i ojcem” – tłumaczył w liście ks. Ocáriz.

Źródło: Vatican News, dorzeczy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!