Wiadomości

Białoruskie władze kontynuują niszczenie polskich grobów i cmentarzy wojskowych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Władze białoruskie wciąż burzą polskie groby i cmentarze wojskowe. Działacze Związku Polaków na Białorusi odnaleźli piąty zniszczony cmentarz żołnierzy Armii Krajowej w Obwodzie Grodzieńskim. Tym razem we wsi Stryjewka, gdzie polscy żołnierze zginęli w walce z Niemcami w 1943 roku.

Z ziemią zrównany został kamienny obelisk, upamiętniający poległych żołnierzy VII Uderzeniowego Batalionu Kadrowego Armii Krajowej dowodzonego przez Zbigniewa Czarnockiego „Czarnego”. 20 września 1943 roku ta jednostka stoczyła pod Stryjewką bój z żandarmerią niemiecką, tracąc 32 żołnierzy.

„Głos znad Niemna” podaje, że na wmurowanej w obelisk tablicy widniały nazwiska większości zamordowanych żołnierzy. Według Związku Polaków na Białorusi za wyburzeniem pomnika stoją funkcjonariusze grodzieńskiego KGB, którzy kazali zniszczyć pomnik Aleksandrowi Szyszce, przewodniczącemu kołchozu „Jeziory”, na którego terenie znajduje się zbiorowy grób.

Portal podaje, że o zamiarze zniszczenia pomnika informował w czwartek jeden z mieszkańców miejscowości Jeziory, w którym znajduje się siedziba kołchozu o tej samej nazwie. Jak zapewniał „z uwagi na to, że nikt z miejscowych nie odważy się na taki akt świętokradztwa, jak zakłócanie spokoju spoczywających pod pomnikiem żołnierzy, do zburzenia upamiętnienia zaangażowali prawdopodobnie robotników ze Szczuczyna”.

Fakt zniszczenia obelisku i sprofanowania grobu żołnierzy AK potwierdził ambasador RP na Białorusi Artur Michalski. Ambasada przekazała, że na miejscu profanacji poległym żołnierzom hołd oddał konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Raczkowski.

Żołnierze VII Uderzeniowego Batalionu Kadrowego Armii Krajowej dowodzonego przez Zbigniewa Czarnockiego „Czarnego” zginęli pod Stryjówką w walce z żandarmerią niemiecką 20 września 1943 roku podczas przemarszu dokonywanego na rozkaz Kwatery Głównej AK na teren Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej. W skład oddziału, według badacza dziejów AK Kazimierza Krajewskiego wchodzili również partyzanci AK z powiatów sokółskiego i białostockiego.

Podczas przemarszu oddział stoczył kilka potyczek z policją i żandarmerią niemiecką. (m.in. pod Wiercieliszkami). Na postoju w Stryjówce oddział został zlokalizowany i okrążony przez oddziały niemieckie.

Pomnik na mogile żołnierzy AK postawiono w 1992 roku staraniami Światowego Związku Żołnierzy AK przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Nad mogiłą sprawowało opiekę Stowarzyszenie Żołnierzy AK przy Związku Polaków na Białorusi oraz Polacy z Jezior.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!