Świat Wiadomości

Państwo “tylko dla czarnych”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak podaje portal dzieniknarodowy.pl Republika Liberii – państwo położone w Afryce Zachodniej – została założona przez afrykańskich niewolników z Ameryki Północnej uwolnionych przez American Colonization Society (Amerykańskie Towarzystwo Kolonizacyjne) i przywiezionych na Czarny Ląd celem ustanowienia republiki na afrykańskiej ziemi.

Powstała w wyniku umowy między Towarzystwem a autochtonami, podpisanej w 1821 r. Dzięki niej wyzwoleni niewolnicy ze Stanów Zjednoczonych mieli osiedlić się w tej części kontynentu, na wykupionych przez Towarzystwo terenach, i żyć w zgodzie z 18 plemionami tubylczymi. Początkowo Liberia była zależna od Stanów Zjednoczonych. 26 lipca 1847 r. Amerykanoliberyjczycy uchwalili konstytucję, jednocześnie deklarując własną niepodległość. Nazwa kraju pochodzi od łacińskiego słowa liber – „wolny”. Historia Liberii zdominowana była przez konflikty między kolonistami z Ameryki a rdzennymi Afrykańczykami (ich powodem było przede wszystkim zajmowanie przez kolonistów obszarów niewykupionych) oraz przez walki międzyplemienne. Przez ponad stulecie ludność tubylcza stanowiła drugą kategorię mieszkańców, wyzyskiwaną, często wykorzystywaną jako niewolnicza siła robocza i pozbawioną praw wyborczych. Rdzenni Afrykańczycy uzyskali prawo do głosowania – ograniczone cenzusem majątkowym – w 1947 r.

Prawo dotyczące obywatelstwa zostało określone w ustawie o cudzoziemcach i obywatelstwie z 1973 r., na podstawie konstytucji z 1847 r. Obrońcy praw człowieka opisują ustawę jako jawnie rasistowską, gdyż wymaga bycia czarnym jako warunku obywatelstwa. Tylko osoby czarnoskóre pochodzenia afrykańskiego mogą uzyskać obywatelstwo, choć prawo pozwala ludziom innych ras posiadać status stałego rezydenta.

Artykuł 5 par. 13 konstytucji stanowi, że „zasadniczym przedmiotem stworzenia tych kolonii, jest zapewnienie domu dla rozproszonych i uciskanych dzieci Afryki, odnowienie i oświecenie tego kontynentu. Jednak jedynie osoby kolorowe (persons of colour) mają prawo do obywatelstwa w tej Republice”.

Źródło: dzienniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!