Islam Świat Wiadomości Żydzi

Palestyński lider prosi ONZ o ochronę swojego narodu przed żydowskim rasizmem

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jeden z przywódców społeczności palestyńskiej w Izraelu zwrócił się do ONZ o międzynarodową ochronę mniejszości arabskiej w okupowanym kraju. Kamel Rayan przekazał szczegóły swojej prośby dr Mohamedowi Khaledowi Khiari, zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ ds. Bliskiego Wschodu i Pacyfiku.

Palestyński lider prosi ONZ o ochronę swojego narodu przed żydowskim rasizmem. Kamel Rayan jest szefem AMAN – Arabskiego Centrum Bezpiecznego Społeczeństwa w Izraelu, które monitoruje przestępczość i morderstwa w społeczności arabskiej i opowiada się za zmianami w sposobie, w jaki izraelskie władze reagują na przemoc wobec Arabów.

Działacz wezwał ONZ do interwencji w celu ochrony Arabów przed rasistowską polityką państwa izraelskiego. Zwrócił uwagę na ogromną dysproporcję w liczbie morderstw w społeczeństwie arabskim w Izraelu, która jest 29 razy większa niż liczba tego typu zbrodni w społeczeństwie żydowskim, mimo że Arabowie stanowią zaledwie jedną piątą populacji Izraela.

Według danych, na koniec ubiegłego miesiąca liczba ofiar brutalnych przestępstw w tym roku w społeczności arabskiej wyniosła 115 na milion obywateli, podczas gdy w społeczności żydowskiej – cztery na milion. Na obszarach znajdujących się pod kontrolą Autonomii Palestyńskiej, liczba ta jest znacznie mniejsza i wynosi 10 na milion.

Rayan oskarżył Izrael o niezapewnienie ochrony i zabezpieczenia życia swoich arabskich obywateli oraz o niepodjęcie kroków wymaganych od niego jako suwerennego państwa posiadającego oficjalne agencje zajmujące się zwalczaniem przestępczości, przestępczości zorganizowanej i rozprzestrzeniania nielegalnej broni w społeczeństwie arabskim.

Podkreślił, że od początku 2023 roku, gdy na stanowisku Ministra Bezpieczeństwa Narodowego zasiadł żydowski rasista Itamar Ben-Gvir, nastąpiła rekordowa eskalacja przemocy i przestępczości zorganizowanej. Liczba zabójstw w palestyńskiej społeczności arabskiej w Izraelu wielokrotnie przekroczyła liczby z poprzednich lat.

Dane przekazane urzędnikowi ONZ zostały poparte statystykami Centrum Badawczo-Informacyjnego Knesetu, wskazującymi na celowe zaniechania izraelskiej policji w zakresie ścigania gangów przestępczych działającym w społecznościach arabskich, w porównaniu z równoległymi działaniami w społeczności żydowskiej. Według Palestyńczyków, celem tych zaniechań jest zbrutalizowanie życia społecznego i wykazanie przed światem, iż Palestyńczycy mają naturalny pociąg do przestępczości, a zatem nie powinno się im pomagać.

Dr Al-Khiari i jego zespół wyrazili duże zainteresowanie tą kwestią, zauważając, że dane mogą otworzyć drogę do interwencji ONZ w zakresie ochrony praw mniejszości i walki z rasizmem.

Kamel Rayan odbył też spotkanie z przedstawicielami pięciu innych instytucji międzynarodowych, które wyraziły zainteresowanie kwestią przestępczości w społeczności arabskiej, szczególnie w świetle rasistowskiej struktury i polityki obecnego rządu izraelskiego oraz alarmującego wzrostu liczby ofiar morderstw od chwili objęcia urzędu przez Itamara Ben-Gvira, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci.

Polecamy również: Zeleński wściekł się na Dudę i wyszedł w trakcie jego przemówienia

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!