Wiadomości

Oznaczono miejsca kaźni Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na wniosek Fundacji im. Kazimierza Wielkiego w przestrzeni Miasta Lublin kolejne trzy miejsca, upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, zostały oznaczone znakami ochronnymi „Zabytek chroniony prawem” przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

W lipcu 2016 roku prezes Fundacji im. Kazimierza Wielkiego Karol Wołek złożył trzy wnioski do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie do rejestru zabytków elementów kamienic, w których znajdowały się katownie komunistycznego aparatu represji po zakończeniu II wojny światowej. Tu przetrzymywano, torturowano i mordowano Żołnierzy Wyklętych. Tymi miejscami były: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie największa katownia UB na terenie województwa lubelskiego przy ul. Krótkiej 4/Jasnej 8; siedziba i areszt NKWD przy ul. Chopina 7 oraz siedziba i katownia Gestapo a następnie areszt i katownia NKWD i UB przy ul. Chopina 18.

Ochroną konserwatorską zostały objęte elementy kamienic pod tymi trzeba adresami: inskrypcje wyryte przez więźniów przetrzymywanych w piwnicach, kraty, drzwi z wizjerami, korytarze i klatki schodowe. W wielu prywatnych piwnicach znajdują się krzyże, kalendarze więzienne, pseudonimy i nazwy organizacji wyryte w latach 40. i 50. XX wieku przez osoby represjonowane przez okupanta sowieckiego.

Wszystkie trzy kamienice wchodzą w skład „Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie”, który został utworzony w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin w 2014 roku na wniosek Karola Wołka. W ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego i PTTK Oddział Miejski w Lublinie powstało 11 tablic informacyjnych oraz został wytyczony szlak turystyczny obejmujący 35 miejsc, na terenie Miasta Lublin, związanych z Żołnierzami Wyklętymi i komunistycznym aparatem represji.

Fundacja wydała drukiem „Przewodnik po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie”, który opisuje 48 miejsc pamięci na terenie Miasta Lublin. Jest to jedyna publikacja, która tak wyczerpująco opisuje miejsca pamięci związane z Żołnierzami Wyklętymi w Lublinie. Przewodnik można kupić w Punkcie Informacji Turystycznej w Lublinie przy ul. Jezuickiej 1. Do tej pory Fundacja im. Kazimierza Wielkiego oprowadziła ponad 6000 osób po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. Jest to jedyny w Polsce miejski szlak pamięci poświęcony Żołnierzom Wyklętym.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!