Felietony

Oświadczenie „Macierzy Szkolnej” w sprawie wileńskiej “Piątki”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Nie cichną spory wokół Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie. W tym tygodniu głos w sprawie wileńskiej szkoły zabrało Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

W wydanym wczoraj oświadczeniu „Macierz Szkolna” wyraziła zadowolenie z orzeczenia sądu w Wilnie, który stwierdził, że polskie dzieci wygnane z budynku szkoły w dzielnicy Antokol powinny do niego powrócić.

„Zarząd Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” z satysfakcją przyjął wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy w kwestii Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie, który nakazał zadowolić skargę apelacyjną rodziców szkoły oraz uchylił działanie punktów 1 – 6 Uchwały Nr 1 – 115 Rady Samorządu miasta Wilna z dn. 15 lipca 2015 roku „W kwestii reorganizacji (struktury) i zmiany siedziby Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez prezesa „Macierzy Szkolnej” Józefa Kwiatkowskiego.

Organizacja wyraża oburzenie z powodu postawy władz miasta Wilna, które próbują kwestionować orzeczenie sądu ws. wileńskiej „Piątki”.

„Jednakże rządząca obecnie liberalno-konserwatywna większość pozwala sobie na ulgowe potraktowanie tej decyzji, co zakrawa na niedorzeczność i podważa autorytet sądu. Czyżby władze samorządowe miasta Wilna uważały siebie za jedynie nieomylnych, a podejmowane decyzje za jedynie słuszne?! Wielkością człowieka nie jest to, że nie popełnia błędów – honorem i wielkością ducha jest przyznanie się do błędu i jego naprawienie oraz zadośćuczynienie. Obecna sytuacja wokół Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie jest niezwykle drażliwa, ponieważ dotyczy młodego pokolenia, które w sposób szczególny odbiera wszelką niesprawiedliwość, a ta jest ewidentna. Tym bardziej zaparcie się jednego urzędnika Samorządu nie ma prawa przesądzać o przyszłości szkoły, a w tym przypadku najstarszej szkoły polskiej w Wilnie” – podkreśla “Macierz Szkolna”.

Organizacja przypomina, że szkoły polskie w Wilnie nigdy nie miały łatwo.

„Przez lata stosunek władz Wilna do szkół polskich miasta nie mogliśmy uważać za przychylny. O zagrożeniach wypływających z planowanej w latach 2005-2012 reorganizacji sieci szkół polskich w Wilnie, w tym dążenia do likwidacji Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela, Stowarzyszenie „Macierz Szkolna” wspólnie z Akcją Wyborczą Polaków na Litwie i Związkiem Polaków na Litwie sygnalizowało w swoim piśmie z dn. 2 maja 2005 roku do Mera Samorządu miasta Wilna A. Zuokasa. W piśmie z dn. 6 kwietnia 2010 roku do Premiera Litwy A. Kubiliusa Stowarzyszenie „Macierz Szkolna” wskazywało na niedopuszczalność takich działań wobec jedynej szkoły polskiej w północno-wschodniej dzielnicy miasta Wilna. Ogromnym, zbiorowym wysiłkiem udało się poszczególne negatywne posunięcia powstrzymywać” – przypomina Stowarzyszenie.

„Macierz Szkolna” odnotowała w oświadczeniu, że obecnie rządząca w stolicy ekipa liberalno-konserwatywna jest wyjątkowo nieprzychylna dla szkół polskich.

„Kardynalna zmiana i forsowanie przemian nasiliły się z przyjściem do władzy miasta Wilna koalicji liberalno-konserwatywnej w 2015 roku, która przysłowiowym walcem niszczyła wszystko, co od lat w miarę sprawnie funkcjonowało i pozwalało pomyślnie kształcić młode pokolenie. Jeden ruch na mapie miasta Wilna i polskie społeczeństwo zostało pozbawione jedynej w tej dzielnicy, historycznej szkoły z polskim językiem nauczania. Takie odgórne działania władz Samorządu miasta Wilna zbulwersowały rodziców oraz całą społeczność polską” – podkreśliła organizacja.

Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” domaga się bezapelacyjnego wykonania orzeczenia sądu ws. „Piątki”, który to wyrok jest ostateczny i nie podlega zażaleniu.

„Wyrazem woli rodziców były prowadzone przez Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, polskie organizacje społeczne oraz całą polską społeczność pikiety i liczne wystąpienia do najwyższych władz republiki w obronie szkoły. Desperacja rodziców doprowadziła do podjęcia walki na drodze sądowej i ostatecznie prawo stanęło po słusznej stronie. Obecnie należy więc tylko wykonać postanowienia sądu i przywrócić stan przed wymuszoną reorganizacją, nie stawiając żadnych warunków zaporowych i tym samym umożliwić triumf prawa. Zaznaczamy, że Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy już 16 grudnia 2016 roku podjęło decyzję o akredytacji programu kształcenia średniego wraz z programem kształcenia inżynieryjnego w Szkole Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie i tym samym potwierdziło, że szkoła spełniła wszystkie wymogi akredytacji gimnazjum. Zarząd „Macierzy Szkolnej” popiera słuszne dążenia rodziców i zwraca się do Rady Samorządu miasta Wilna na czele z Merem R. Szimasziusem z żądaniem wykonania orzeczenia Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy z dn. 20 lutego 2017 roku. Zarząd „Macierzy Szkolnej” uważa za niedopuszczalne skłócanie społeczności szkół polskiej i litewskiej na Antokolu oraz występuje za pełne poszanowanie praw uczniów polskiej mniejszości narodowej miasta Wilna do pobierania nauki w historycznym gmachu legendarnej „Piątki” – czytamy w oświadczeniu.

/L24.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!