Wiadomości

Ostatni przed ciszą wyborczą sondaż Estymatora dla portalu Tysol.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Pracownia badania opinii publicznej Estymator wykonała sondaż poparcia dla kandydatów w wyborach prezydenckich. Zadaliśmy również pytania o przepływy elektoratów z I tury oraz o to na kogo będą głosowali wyborcy poszczególnych partii.

50% respondentów zadeklarowało oddanie swojego głosu w drugiej rundzie wyborów prezydenckich w dniu 12 lipca 2020 na Andrzeja Dudę; 45,7% na Rafała Trzaskowskiego; a pozostałe 4,3% respondentów zamierza głosować ale jeszcze nie wie na kogo.

Osoby, które głosowały w pierwszej rundzie wyborów na jej zwycięzców (Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski) będą na nich praktycznie bez wyjątku glosować także w drugiej turze. Wyborcy Szymona Hołowni w większości (64,6%) przerzucą swoje głosy na Trzaskowskiego ale także częściowo na Dudę (26,2%). W przeciwieństwie do wyborców Krzysztofa Bosaka, którzy w większości zagłosują na Dudę (70%) a jedynie 24% z nich na Trzaskowskiego. Jeszcze częściej na Dudę przerzucą swoje głosy wyborcy Żółtka, Jakubiaka, Witkowskiego, Tanajno i Piotrowskiego (78,9%); a jedynie 10,8% z nich na Trzaskowskiego. Z drugiej strony żaden (0,0%) z wyborców Biedronia nie zagłosuje w drugiej rundzie na Dudę, a aż87,5% z nich na Trzaskowskiego. Najbardziej równomiernie rozdysponują swoje poparcie wyborcy Kosiniaka-Kamysza: 36,4% na Dudę a 59,1% na Trzaskowskiego. Jeśli chodzi o odsetek niezdecydowanych, to jest ich najwięcej wśród zwolenników Biedronia (12,5%), Żółtka, Jakubiaka, Witkowskiego, Tanajno i Piotrowskiego (10,3%) oraz Hołowni (9,2%). Osoby, które w pierwszej rundzie nie głosowały, a w drugiej zamierzają to zrobić, o wiele częściej zagłosują na Trzaskowskiego (64,3% z nich) niż na Dudę (jedynie 9,5%)

Te, opisane powyżej, przepływy elektoratów pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów dają w efekcie opisaną poniżej strukturę osób głosujących na Dudę i Trzaskowskiego w drugiej rundzie. Elektorat Dudy tworzą w 80,9% jego wyborcy z pierwszej rundy. Potem kolejno: wyborcy Bosaka (8,3%) i Hołowni (6,6%). Głosy pozostałych mają udział o wiele mniejszy. Elektorat Trzaskowskiego w drugiej rundzie tworzą w większości jego zwolennicy z pierwszej (61,4%). Bardzo znaczący (17,8%) udział mają też wyborcy Hołowni. Głosy pozostałych mają udział znacząco mniejszy. Znaczna część zamierzających oddać głos na Trzaskowskiego (aż 11,0%), to osoby, które nie głosowały w pierwszej rundzie. Bez głosów tych wyborców przewaga Dudy w drugiej rundzie byłaby o wiele większa.

Poniżej preferencje respondentów w drugiej turze wyborów prezydenckich w zależności od tego, jak głosowali w wyborach do Sejmu w 2019 roku. Charakterystyczne dla tych wyników jest to, że jedynie elektorat Lewicy w zdecydowanej większości popiera Trzaskowskiego. Natomiast zwolennicy pozostałych partii zamierzają przekazać swoje poparcie w sposób bardzo „zrównoważony”: elektorat PSL Koalicji Polskiej w 45,1% zagłosuje na Dudę, a w 49,1% na Trzaskowskiego; elektorat Konfederacji w 58,2% zagłosuje na Dudę a w 39,5% na Trzaskowskiego.

Poniżej zestawienie obrazujące ze zwolenników jakich partii składa się elektorat Dudy i Trzaskowskiego w drugiej rundzie wyborów prezydenckich.

Podsumowując, duże znaczenie dla wyników drugiej tury będzie miało to, na kogo będą głosować popierający w pierwszej turze Krzysztofa Bosaka i Rafała Hołownię. Walka o ich głosy będzie się więc toczyć do ostatniej chwili. Tak samo jak walka o głosy niezdecydowanych. Ważne jest też to, że większość osób, które nie głosowały w pierwszej turze, a zamierzają to czynić w drugiej, zagłosuje na Trzaskowskiego, zatem im większa będzie frekwencja, tym większe będą jego szanse.

Badanie wykonano w dniach 7 i 8 lipca 2020 na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków liczącej 1001 osób metodą wspomaganych komputerowo ankiet internetowych (CAWI).

/tysol.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!