Wiadomości

Osiemnasty dzień wojny rosyjsko-urakińskiej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na godz. 6.00 dnia 13 marca 2022 roku

Rozpoczęła się osiemnasta doba heroicznego oporu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej. Stan, położenia i charakter działań sił obronnych bez istotnych zmian.

Przeciwnik nadal wykorzystuje infrastrukturę cywilną do celów wojskowych. Z naruszeniem wymogów Międzynarodowego Prawa Humanitarnego nadal rozmieszcza jednostki i sprzęt w obiektach wysokiego ryzyka, ostrzeliwuje ludność cywilną, przeprowadza nielegalne przeszukania rzeczy osobistych i rewizje u okolicznych mieszkańców oraz przebiera się w cywilne ubrania i mundury Sił Zbrojnych Ukrainy.

Stan moralny i psychologiczny wojsk wroga, które brały udział w walkach z Siłami Zbrojnymi Ukrainy, stale się pogarsza, rośnie liczba dezercji i odmów wykonania rozkazów.

Według dostępnych informacji duża liczba rosyjskich żołnierzy rannych w trakcie działań wojennych na terytorium Ukrainy jest leczona w placówkach medycznych południowo-wschodniej części Republiki Białorusi.

Nie ma wystarczającej ilości krwi do operacji. Wykorzystywane są rezerwy gromadzone dla obywateli Republiki Białoruś – około 2/3 rezerwy jest przekierowywane na potrzeby rosyjskiego wojska. Zintensyfikowano akcję zbierania krwi wśród pracowników sektora publicznego i ludności cywilnej.

Z powodu strat siły zbrojne Federacji Rosyjskiej formują nowe jednostki. W szczególności dowództwo wroga planuje zaangażować około 1500 żołnierz z 40. Samodzielnej Brygady Morskiej (Pietropawłowsk Kamczacki, Flota Pacyfiku).

Siły Zbrojne Ukrainy we współpracy z innymi komponentami Sił Zbrojnych udzielają godnego odporu wojskom wroga, w szczególności poprzedniego dnia zostały zniszczone dwa śmigłowce, dwa myśliwce (z których jeden to Su-34) i dwa bezzałogowe statki powietrzne.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!