Wiadomości

Orzeczenie TK: Sąd Najwyższy nie może oceniać, czy wybór prezes Przyłębskiej był legalny

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Weryfikowanie w trybie cywilnym powołania prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodne z konstytucją – uznał TK.

Trybunał orzekał na wniosek grupy posłów PiS, którzy mieli wątpliwości czy Sąd Najwyższy może badać „umocowanie prawne” Julii Przyłębskiej. Według posłów PiS sprawą obecnej prezes nie powinien się w ogóle zajmować.

Sędziowie TK na dzisiejszym posiedzeniu orzekli, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego są niekonstytucyjne w zakresie, w jakim pozwalają na ocenę prawidłowości powołania przez prezydenta prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Zdanie odrębne złożył sędzia Leon Kieres.

W lutym Sąd Apelacyjny w Warszawie zadał Sądowi Najwyższemu pytanie prawne ws. umocowania sędzi Przyłębskiej „do dokonywania czynności za prezesa TK jako stronę albo uczestnika postępowania cywilnego” oraz problemu, czy tę kwestię może oceniać sąd powszechny. Jak wskazywał Sąd Administracyjny w grudniu 2016 r. nie została podjęta przewidziana w przepisach uchwała Zgromadzenia Ogólnego TK, przedstawiająca prezydentowi kandydatów na stanowisko prezesa, a Zgromadzeniu Ogólnym Trybunału 20 grudnia 2016 r. nie uczestniczyli wszyscy sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie (nie było sędziego Stanisława Rymara) – brały zaś w nim udział osoby, „które zostały wybrane przez Sejm VIII kadencji na obsadzone stanowiska sędziowskie”.

/wpolityce.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!