Wiadomości

Ordo Iuris gromadzi dowody rosyjskich zbrodni

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Instytut Ordo Iuris, we współpracy z Uczelnią Collegium Intermarium, uruchomił program gromadzenia dowodów rosyjskich zbrodni wojennych.

Doniesienia o tego typu zdarzeniach można zgłaszać na stronie stopwarcrimes.org oraz poprzez profil War Crimes Archive na Facebooku. Ich gromadzeniem i weryfikacją zajmuje się sztab ekspertów i wolontariuszy z różnych krajów. Celem tych działań jest wszczęcie międzynarodowego śledztwa i postawienie przed wymiarem sprawiedliwości odpowiedzialnych za zbrodnie.

Napastnicza wojna toczona przez wojska rosyjskie i białoruskie stanowi naruszenie konwencji międzynarodowych zakazujących używania wojny jako środka prowadzenia sporów między państwami. Zasady te zawarto już w 1929 r. w pakcie Brianda-Kellogga. Potwierdzono je również w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Z ukraińskiego frontu dochodzą doniesienia o licznych zbrodniach wojennych, wymierzonych w ludność cywilną. Atakowane są m.in. domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, przedszkola i szpitale. W Internecie można znaleźć wiele nagrań i zdjęć świadczących o skali tych zdarzeń. Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium podjęły się ich gromadzenia i weryfikowania ich prawdziwości. Czuwa nad tym sztab ekspertów polskich, ukraińskich i amerykańskich. W działalność zespołu zaangażowani są także studenci Collegium Intermarium. Po wstępnej analizie prawdziwości doniesienia, zgromadzone materiały są przechowywane w celu wykorzystania w dalszych działaniach prawnych. Sztab współpracuje też z licznymi ośrodkami na Ukrainie, m.in. z samorządowcami i dziennikarzami.

Te działania mają na celu doprowadzenie do międzynarodowego śledztwa w sprawie działań Rosji i Białorusi. Zgromadzone dane zostaną użyte w przyszłych procesach przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym przeciwko sprawcom zbrodni wojennych. Na postawie deklaracji Ukrainy, Międzynarodowy Trybunał Karny posiada jurysdykcję w celu identyfikacji, ścigania i osądzania sprawców i wspólników zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych popełnionych na terytorium Ukrainy od 20 lutego 2014 r. Mogą być one wykorzystane m.in. w związku z próbami uzyskania powojennych reparacji. Na tej samej stronie można też podpisywać petycję do Sekretarza Generalnego ONZ, Szefa Rady Unii Europejskiej i Prezydenta RP z apelem o podjęcie działań prawnych wobec sprawców zbrodni.

“W epoce, gdy każda zbrodnia wojenna może zostać utrwalona i zabezpieczona przed ofiary i ich sojuszników społeczność międzynarodowa nie może odstąpić od konsekwentnego i stanowczego pociągnięcia sprawców terroru wojny do odpowiedzialności” – napisano w liście otwartym.

/Ordo Iuris/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!