Wiadomości

Odnaleziono dokument ONZ z 1969 roku dot. reparacji od Niemiec

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Arkadiusz Mularczyk oraz Józef Menes dotarli do nieznanego do tej pory dokumentu ONZ dotyczącego reparacji wojennych. Okazuje się, że władze PRL konsekwentnie stały wówczas na stanowisku, iż reparacje od Niemiec się Polsce należą. Stoi to w sprzeczności z rzekomym zrzeczeniem się roszczeń, które to miało nastąpić w roku 1953.

– Deklaracja rządu PRL z 1969 r., która się w nim znalazła, świadczy o tym, że Polska nie zrezygnowała z praw do odszkodowań wojennych od Niemiec – twierdzą Mularczyk i Menes.

Dokument ONZ z 1969 r. zawiera odpowiedzi kilkunastu państw, w tym Polski, na zapytanie Sekretarza Generalnego organizacji w sprawie przygotowania studium określającego kryteria odszkodowań wojennych oraz zasady odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości.

– Rząd PRL w swej odpowiedzi postulował, aby kwestia odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości nie ograniczały się do odpowiedzialności karnej wobec sprawców takich zbrodni, ale aby w dokumencie ONZ ująć również zasady odpowiedzialności materialnej agresora za szkody wojenne – zaznaczyli w oświadczeniu przekazanym PAP, Menes i Mularczyk.

Jak podkreślają Mularczyk i Menes, istniało dość powszechne przypuszczenie, iż była to deklaracja, w której rząd PRL potwierdził we wrześniu 1969 roku na forum ONZ zrzeczenie się przez rząd Bolesława Bieruta praw do odszkodowań wojennych od Niemiec w sierpniu 1953 r.

Z ich analizy wynika jednak, że oświadczenie z 1969 roku, które znalazło się w dokumencie ONZ nie potwierdza stanowiska z 1953 roku, a wprost przeciwnie stanowi jego zaprzeczenie.

– W końcowej części dokumentu przedstawiono zasady określania odszkodowań wojennych oraz wymieniono kategorie osób uprawnionych. Rząd PRL stwierdził również, iż odszkodowania za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości nie mogą być rozpatrywane na podstawie ustawodawstwa agresora, lecz na podstawie przepisów międzynarodowych – poinformowali Menes i Mularczyk.

Czytaj też:

Mularczyk: „Polsce przysługują reparacje od RFN i powinniśmy się o nie ubiegać”

/wpolityce.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!