Polska Świat Wiadomości

Od teraz Karta Polaka będzie mogła być wydawana naszym rodakom na całym świecie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak zawiadamia portal dzienniknarodowy.pl Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki.

Kartę Polaka ustanowiono ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, która określa uprawnienia posiadacza Karty Polaka, zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania  oraz właściwość i tryb postępowania organów w tych sprawach.

Sejm znowelizował wczoraj ustawę o Karcie – projekt poparło 410 posłów, nikt nie zagłosował przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Do tej pory przyznawano ten dokument wyłącznie Polakom żyjącym na terenach b. Związku Sowieckiego. Jednak teraz rozszerzono to na cały świat.

Zgadzacie się z tą inicjatywą?

Źródło: dzienniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!