Wiadomości

Od początku awarii ściekowej, w Warszawie do Wisły zrzucono ponad 2 miliony ton nieczystości

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Od początku awarii ściekowej, w Warszawie do Wisły zrzucono 2 074 038 m3 nieoczyszczonych ścieków, które zawierają ścieki bytowe z gospodarstw domowych, ścieki przemysłowe i wody deszczowe.

Zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami, MPWiK przekazała Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie informacje o sposobie przestrzegania procedur i instrukcji dotyczących obsługi, nadzoru i kontroli stanu technicznego rurociągów przesyłowych dla ścieków. Informacje te są obecnie przedmiotem analiz pracowników Inspektoratu.

W odpowiedzi na pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie weryfikacji i uzupełnienia listy podmiotów wprowadzających ścieki przemysłowe w zlewni Zakładu Czajka, MPWiK przekazała zweryfikowany wykaz, uzupełniony o 27 podmiotów, które wystąpiły w ostatnim czasie o wydanie zgód na potrzeby uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.
Z kolei do MPWiK przekazano aktualne informacje o zastoiskach ścieków oraz miejscach, gdzie pojawiła się piana na rzece Wiśle, na odcinku od mostu Północnego do Płocka, w celu podjęcia działań prowadzących do maksymalnego ograniczenia wpływu nieoczyszczonych ścieków komunalnych z lewobrzeżnej Warszawy.

Obecnie zastoiska obserwowane są w Jabłonnej, Rajszewie, Pieńkowie, Bożej Woli, Wyszogrodzie, Kępie Polskiej – Zakrzewie, Kępie Polskiej i Kępie Polskiej – Czerwonce i Rakowie, natomiast występowanie piany odnotowano w Warszawie, Kazuniu Nowym, Grochalach, Smoszewie, Wyszogrodzie i Rakowie.

W badaniu organoleptycznym (wzrokowym) niektórych z tych miejsc, przeprowadzonych dzisiaj przez pracowników WIOŚ w Warszawie Delegatury w Płocku stwierdzono, co następuje:

– Wyszogród (po prawej stronie przy brzegu) – zastoisko – widoczny brązowy „kożuch” oraz piana, nie stwierdzono uciążliwości zapachowych;
– Kępa Polska (po prawej stronie przy brzegu) – widoczny brązowy „kożuch” oraz piana, nie stwierdzono uciążliwości zapachowych;
– Kępa Polska – Czerwonka (po prawej stronie przy brzegu) – brak śladów zanieczyszczenia, nie stwierdzono uciążliwości zapachowych;
– Rakowo (po prawej stronie przy brzegu) – zastoisko – widoczna piana, nie stwierdzono uciążliwości zapachowych;

W pozostałych miejscach na terenie Płocka (ul. Gmury, ul. Grabówka, molo) oraz w miejscowościach Brwilno i Nowy Duninów stwierdzono przy brzegach widoczną pianę.

Zgodnie z ustaleniami Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz MPWiK ponownie dokonały wspólnego poboru próbek wody z rzeki Wisły w wyznaczonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska punktach monitoringu badawczego na Wiśle.

Od trzech dni ścieki, przed zrzutem do rzeki, kierowane są przez MPWiK na trzy kraty, co ma zapobiec przedostawaniu się do Wisły nieczystości stałych, np. sanitarnych. Kontynuowane jest ozonowane ścieków przy użyciu pięciu urządzeń do ozonowania. Wylot ścieków nadal nie został zabezpieczony przed zagrożeniem wypływem substancji ropopochodnych. Podczas oględzin, przy pogodzie bezdeszczowej, w bezpośredniej okolicy wylotu inspektorzy nie zaobserwowali zanieczyszczeń tymi substancjami.

/gios.gov.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!