Wiadomości

O niepełnosprawnych w Sejmie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na naszą konferencję o niepełnosprawności. Celem konferencji jest podkreślenie wartości życia i ukazanie sytuacji osób niepełnosprawnych, w szczególności trudności, z którymi muszą się borykać na co dzień. Chcemy wskazać aspekty prawne i organizacyjne, mające na celu polepszenie jakości życia osób z różnymi niepełnosprawnościami, a które jeszcze nie funkcjonują lub nie są wprowadzone w należytym stopniu. Być może uda nam się wspólnie zaproponować rozwiązania, które pomogłyby je wcielić– czytamy w liście od współorganizatorek” .

Podczas konferencji w Sejmie wystąpi Marta Cywińska – dr nauk humanistycznych, a zarazem poetka, prozaiczka, krytyk literacki i życia społecznego oraz stały współpracownik naszego portalu. Tytuł jej wystąpienia brzmi:  „„Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić” – czyli o duchowości młodego mężczyzny z zespołem Aspergera”  Wśród prelegentów znalazł się także dr Bawer Aondo-Akaa  oraz ks. Łukasz Mikołajczyk .

Konferencja „Zdaniem Niepełnosprawnych” jest owocem rozmów z przedstawicielami różnych środowisk osób niepełnosprawnych, zarówno tych, których niepełnosprawność dotyka bezpośrednio, jak osób pracujących z nimi. Zasadniczym celem wydarzenia ma być podjęcie tematu funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym – w komunikacji miejskiej, na uczelniach, w ośrodkach kultury, praktycznie w każdej sferze życia.

Dostrzegamy problemy osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie i sądzimy, że istnieje potrzeba zorganizowania konferencji która pełniłaby funkcję swego rodzaju tuby, przez którą osoby niepełnosprawne mogłyby powiedzieć, co ich najbardziej dotyka, jak postrzegają swoją sytuację i co wymaga zmiany. Uważamy, że oni sami najlepiej dostrzegą to, co nie działa jak powinno, wielokrotnie mają też konkretne rozwiązania danej sytuacji. Dlatego warto ich po prostu wysłuchać. Stąd zrodził się pomysł na temat konferencji „Zdaniem niepełnosprawnych”. Bardzo zależało nam, żeby podczas konferencji wypowiadały się w miarę możliwości same osoby niepełnosprawne, ale nie zabraknie wśród nas również prelegentów, którzy co prawda są pełnosprawni, ale przez wiele lat pracowali z osobami z niepełnosprawnością i mają mnóstwo cennych uwag do przekazania.

„Niepełnosprawność jest rzeczywistością, która może dotknąć każdego, jeśli nie bezpośrednio, to przynajmniej w sposób pośredni. Jej przyczyny są różne – najogólniej rzecz biorąc, rozróżnia się niepełnosprawność, z którą człowiek się rodzi i tę nabytą w ciągu życia przez różnego rodzaju choroby, wypadki czy najzwyczajniej proces starzenia się. Dbając o osoby niepełnosprawne, dbamy tak naprawdę o nas wszystkich – o to dobro wspólne, za które jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Myślimy, że na miejscu są tu słowa Św. Pawła „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe”. Trzeba sobie nawzajem pomagać, skoro jest taka możliwość. Skoro możemy to zrobić, to zadbajmy o to, żeby osobom niepełnosprawnym żyło się choć trochę lepiej” – podkreślają współorganizatorki Konferencji – członkinie Narodowej Organizacji Kobiet.

Zapisy na stronie: http://www.zdaniemniepelnosprawnych.pl

Termin konferencji: 14 października 2017

Noemi Hercowicz

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!