Wiadomości

NSZZ “Solidarność” oficjalnie wycofał zgodę na używanie swojego logo przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Stało się to, o czym mówili od jakiegoś czasu związkowcy z NSZZ “Solidarność”. Wycofali oni zgodę na używanie swojego logo przez Europejskie Centrum Solidarności. Władze związku poinformowały instytucję kultury o swojej decyzji listownie – informuje Radio Gdańsk.

– Odwołując się do posiadanych przez związek autorskich praw majątkowych do logo NSZZ “Solidarność” (przekazane przez autora Jerzego Janiszewskiego) oraz mając na względzie związanie wartościami zapisanymi w statucie, na straży których stoi cała nasza organizacja, jak i każdy jej członek z osobna, zmuszeni jesteśmy wyrazić zdecydowany protest przeciwko wykorzystywaniu znaku w działalności sprzecznej z dziedzictwem związku – napisano w liście.

Dokument podpisał zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Tadeusz Majchrowicz.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!