Felietony

Nowe prace wykopaliskowe w Pompejach już przynoszą pierwsze odkrycia

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na terenie parku archeologicznego w Pompejach na południu Włoch rozpoczęły się nowe prace wykopaliskowe. Na obszarze miasta, zniszczonego w 79 roku przez wybuch Wezuwiusza, stale dokonuje się sensacyjnych odkryć – i na to także teraz liczą archeolodzy, odkrywając już pierwsze mury.

Wykopaliska prowadzone są na obszarze 3200 metrów kwadratowych na terenie znanym jako Regio IX. Pracują tam archeolodzy, archeobotanicy, wulkanolodzy, topografowie, architekci, inżynierowie i geolodzy. Obecni są też specjaliści w dziedzinie stratygrafii; to dział geologii historycznej, zajmujący się ustalaniem wieku i przyczyn rozmieszczenia skał w skorupie ziemskiej.

Całość robót jest kolejnym elementem długofalowego Wielkiego Projektu Pompeje, którego celem jest zarówno gruntowne przebadanie i konserwacja terenu antycznego miasta- muzeum, jak i rozwiązanie problemów hydrologicznych obszaru, narażonego na skutki zjawisk pogodowych. Już odsłaniane są pierwsze fragmenty murów starożytnych budynków.

„Wykopaliska w Pompejach to olbrzymia odpowiedzialność; to operacja niepowtarzalna”- powiedział dyrektor parku archeologicznego Gabriel Zuchtriegel. „Dlatego – dodał – należy udokumentować i przeanalizować dobrze każdy eksponat i od razu myśleć, jak go zabezpieczyć i odrestaurować to, co znajdujemy”.

Przed ekspertami jeszcze wiele lat pracy, bo jest tam również 15 hektarów, które nie zostały dotąd przebadane. Tam, pod warstwami lapilli, czyli cząstek i okruchów skalnych oraz popiołu wulkanicznego nadal znajdują się ruiny domów.

Przystąpiono jednocześnie do realizacji planów powiększenia wokół pozostałości starożytnego miasta terenów upraw winorośli i gajów oliwnych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka
Nauka w Polsce – PAP

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!