Europa Wiadomości

Nowe dowody w sprawie ratowania żydów przez papieża Piusa XII

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak podaje portal PCH24 pojawiły się nowe dowody świadczące o tym, że papież Pius XII ratował żydów podczas II wojny światowej.  Być może dowody te posłużą w procesie beatyfikacyjnym papieża. Jest to istotne również z tego względu, że niektóre środowiska żydowskie od lat oskarżają Piusa XII o coś zupełnie przeciwnego, mianowicie o antysemityzm i milczenie w obliczu tragedii żydowskiej.

Wynika badań w tej sprawie przedstawił w kościele dominikanów w Rzymie „Santa Maria sopra Minerva” belgijski diakon, wygłaszają przy tym referat z którego jasno wynikało, że papież udzielił pomocy dwóm trzecim, z pośród 10 tysięcy rzymskich Żydów. Dostępne są świadectwa samych żydów, oraz inne dowody. Dzięki tym badaniom skorygowano liczbę uratowanych, obecnie mówi się o 6288 osób pochodzenia żydowskiego.

Portal Polonia Christiana przypomniał też fragment encykliki papieskiej, Summi Pontificatus z 1939:  „Ktokolwiek uważa państwo za cel ostateczny, któremu wszystko trzeba podporządkować i ku któremu wszystko ma zmierzać, ten szkodzi rzeczywistemu i trwałemu dobru narodów. Dzieje się to wtedy, gdy państwo zostanie obdarzone władzą absolutną i nieograniczoną z woli całego narodu lub grupy obywateli albo ją sobie przywłaszcza samo. sprawując ją bez kontroli i odpowiedzialności przed kimkolwiek”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!