Wiadomości

Notariusz zatrzymany przez CBA. Uderzenie służb w “fabrykę faktur”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA zatrzymali warszawskiego notariusza. Jest on podejrzany o popełnienie szeregu przestępstw dotyczących poświadczenia nieprawdy w sporządzonej dokumentacji notarialnej związanej z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej tzw. „fabryki faktur”. Grupa działała w latach 2012-2021 i poprzez około 150 podmiotów gospodarczych wystawiła dla setek odbiorców faktury kosztowe o wartości około 1 mld zł, które następnie posłużyły do zaniżania zobowiązań publicznoskarbowych.

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił mu 14 zarzutów. Jednocześnie funkcjonariusze CBA przeprowadzili czynności procesowe w kancelarii notarialnej prowadzonej przez zatrzymanego, w celu ujawnienia i procesowego zabezpieczenia dowodów popełnionych przestępstw.

Zatrzymanie notariusza jest efektem śledztwa prowadzonego przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez notariuszy, w związku ze sporządzanymi przez nich aktami notarialnymi związanymi z zakładaniem, przenoszeniem oraz wprowadzaniem zmian w spółkach kapitałowych prawa handlowego, które to czynności miały charakter pozorny, bądź też zostały przeprowadzone z rażącym naruszeniem prawa.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanego wolnościowe środki zapobiegawcze.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!